Skokowa poprawa nastrojów firm z NewConnect

Finanse i gospodarka

O 15,3% zwyżkował opublikowany 23.04.2014r. indeks nastroju inwestycyjnego INI-CON, odzwierciedlający skłonność do inwestycji firm notowanych na rynku NewConnect. Obecna wartość indeksu to 69,3 pkt., co oznacza, że osiągnął on rekordowy poziom w dwu i pół letniej historii notowań. Aktualny wynik, przy skali wskaźnika od 0 do 100 pkt. i wartości neutralnej na poziomie 50 pkt. oznacza, iż wśród menadżerów firm z NC skokowo wzrósł optymizm związany z rozwojem biznesu w 2014 roku.

O 15,3% zwyżkował opublikowany 23.04.2014r. indeks nastroju inwestycyjnego INI-CON, odzwierciedlający skłonność do inwestycji firm notowanych na rynku NewConnect. Obecna wartość indeksu to 69,3 pkt., co oznacza, że osiągnął on rekordowy poziom w dwu i pół letniej historii notowań. Aktualny wynik, przy skali wskaźnika od 0 do 100 pkt. i wartości neutralnej na poziomie 50 pkt. oznacza, iż wśród menadżerów firm z NC skokowo wzrósł optymizm związany z rozwojem biznesu w 2014 roku.

Szóste badanie INI-CON zostało przeprowadzone w kwietniu br. i podobnie jak poprzednie zawierało 12 pytań dotyczących między innymi oceny obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej, tempa i poziomu nakładów inwestycyjnych oraz planowanego zatrudnienia.

140424.new.connect.550x

"To trzecia z kolei od listopada 2012 roku, kiedy to indeks zanotował historyczny dołek  i na dodatek bardzo znacząca poprawa nastrojów na NewConnect. Co cieszy,  zwyżka indeksu tym razem poparta jest wzrostem optymizmu niemal we wszystkich cząstkowych kategoriach badania. Najbardziej dobitnie świadczy o tym fakt, że aż 80% badanych firm zamierza rozpocząć nowe inwestycje, podczas gdy w listopadzie 2013 roku taką deklarację składało tylko 45% menedżerów Spółek z NC." - mówi Mirosław Stępień, prezes zarządu MERIT INVEST, spółki  która oblicza i publikuje INI-CON.

Poprawy ogólnej koniunktury gospodarczej w przyszłości spodziewa się 65%, wobec 40% ankietowanych poprzednim badaniu.  Dosyć ostrożnie w tym kontekście wygląda natomiast kwestia zatrudnienia. Odsetek firm, które zamierzają je zwiększyć wzrósł z 35% do jedynie 45%, a dodatkowo zwiększyła się z 5% do 15% liczba Spółek, które przymierzają się do redukcji personelu.

Więcej szczegółowych danych wynikających z badań oraz informacji na temat indeksu na stronie http://www.meritinvest.pl/pl/ini-con

INI-CON, to indeks opracowany przez notowaną na NewConnect spółkę MERIT INVEST S.A., jest on elementem projektu E-contest.pl - platformy inwestycyjnej, na której znajduje się między innymi Ranking Projektów.

Kolejne badanie INI-CON zostanie przeprowadzone w listopadzie 2014 roku. 

Źródło: MERIT INVEST S.A.

Udostępnij artykuł: