Skorzystaj na stabilnej sytuacji gospodarczej Państwa Środka. Atradius Country Report dotyczący Chin

Komentarze ekspertów

Wielkimi krokami zbliża się chiński Nowy Rok. Czy to dobry moment na rozpoczęcie współpracy z firmami z tego kraju? W ocenie ekspertów Atradius tak. Szczególnie dobrze prezentują się perspektywy rynku rolnego, usług finansowych oraz dóbr szybko zbywalnych.

Wielkimi krokami zbliża się chiński Nowy Rok. Czy to dobry moment na rozpoczęcie współpracy z firmami z tego kraju? W ocenie ekspertów Atradius tak. Szczególnie dobrze prezentują się perspektywy rynku rolnego, usług finansowych oraz dóbr szybko zbywalnych.

Chiny otrzymały ocenę 3 w ratingu STAR firmy Atradius analizującego ryzyko współpracy handlowej (skala 1-10, gdzie 1 to najwyższa ocena).

Zdaniem analityków firmy Atradius, jednego z największych ubezpieczycieli należności handlowych, Chiny znajdują się w bardzo ciekawej sytuacji. Chociaż według prognoz obecny rok ma się zakończyć 7-proc. wzrostem PKB, to chińskie władze i tak muszą sprostać spowolnieniu dynamiki, widocznemu  już od kilku lat. W związku z tym można spodziewać się realizacji działań równoważenia gospodarki, których efekty w ograniczony sposób będą negatywnie wpływać na rynki finansowe i real estate. Rząd centralny skupi się na wzmocnieniu kontroli nad działalnością gospodarczą i finansową w kraju oraz będzie starał się doprowadzić do zmniejszenia deficytu publicznego. Wsparciem dla działań rządu jest  bardzo niski poziom zadłużenia publicznego i zewnętrznego. Odwrotnie wygląda sytuacji z oszczędnościami krajowymi, które są na bardzo wysokim poziomie, dzięki m.in. kontroli przepływu kapitału. Czynniki te tworzą bezpieczną poduszkę chroniącą przed ewentualnymi wstrząsami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

- Spowolnienie wzrostu gospodarczego może przysporzyć trudności w spłacaniu należności wielu chińskim firmom, a co za tym idzie przyczynić się do wzrostu upadłości przedsiębiorstw w tym kraju. Jednak z naszych analiz wynika, iż rządzący będą podejmować interwencję, jeśli wzrost upadłości stworzyłby ryzyko dla stabilności finansowej rynków. Jednocześnie słychać zapowiedzi, że rząd nadal będzie podejmował środki stymulujące, by uniknąć gwałtownego spadku wzrostu PKB. Co więcej, kluczowy wpływ na decyzje władz będzie miała sytuacja na rynku pracy. Głównym celem pozostaje bowiem uniknięcie ewentualnych protestów społecznych - powiedział Paweł Szczepankowski, dyrektor zarządzający Atradius w Polsce.

Jak wynika z analizy ekspertów Atradius, bardzo dobrze prezentuje się kondycja sektora rolnego i usług finansowych, dobrze wyglądają perspektywy współpracy z firmami z rynku usług szybko zbywalnych oraz usług. Warto również zwrócić uwagę na rynek farmaceutyczny, jeden z największych na świecie, który w najbliższych latach powinien nadal dynamicznie rosnąć. Z drugiej strony eksporterzy baczniej powinni przyglądać się firmom z branży:

  • stalowej - Chiny pozostają największym producentem stali na świecie. W związku ze spadkiem sprzedaży w ostatnich latach, wyzwaniem pozostają ogromne moce produkcyjne i zapasy. Jednocześnie spadają marże producentów, a dostęp do finansowania dla tego sektora staje się coraz trudniejszy.
  • wydobywczej - Chińskie firmy, tak jak i polskie borykają się z niskimi cenami węgla oraz działaniami zmierzającymi do obniżenia emisji CO2. W krótkim terminie nie widać szans na poprawę sytuacji w tej branży.
  • tekstylnej - Rosnące koszty pracy, aprecjacja Renminbi oraz rosnące ceny bawełny na rynku wewnętrznym wpływają negatywnie na konkurencyjność firm chińskich. Z drugiej strony, ratunkiem dla branży pozostaje wielki rynek wewnętrzny oraz stale utrzymujący się popyt zewnętrzny.

Ten oraz poprzednie raporty firmy Atradius dostępne są na stronie internetowej http://www.atradius.pl

Źródło: Atradius Credit Insurance

Udostępnij artykuł: