Skuteczna obrona przed stratami firm

Komentarze ekspertów

Spadek nakładów finansowych przekazywanych na zabezpieczenia i weryfikację, przy jednoczesnej wzmożonej chęci pozyskania nowych partnerów i klientów w czasie kryzysu, doprowadził do zwiększenia ilości oszustw. Problem pogłębia brak świadomości o relatywnie wysokich stratach w odniesieniu do inwestycji w narzędzia zapobiegające uszczupleniu majątku firmy.

0001

Spadek nakładów finansowych przekazywanych na zabezpieczenia i weryfikację, przy jednoczesnej wzmożonej chęci pozyskania nowych partnerów i klientów w czasie kryzysu, doprowadził do zwiększenia ilości oszustw. Problem pogłębia brak świadomości o relatywnie wysokich stratach w odniesieniu do inwestycji w narzędzia zapobiegające uszczupleniu majątku firmy.

Michał Rapacki będzie jednym z prelegentów na zbliżającej się konferencji "Strategiczny Wywiad Rynkowy"

Jak wykazują nasze badania 26% ankietowanych przedsiębiorców nie przywiązuje większej wagi do weryfikacji swoich klientów lub partnerów.  Warto zaznaczyć, iż 19% ankietowanych przedsiębiorców, którzy padli kiedykolwiek ofiarą przestępstwa gospodarczego wskazało, że brak odpowiedniego procesu weryfikacji wpłynął na późniejsze problemy ich firm. Jednocześnie 74% firm biorących udział w badaniu deklaruje podejmowanie działań mających na celu prewencyjną weryfikacje partnerów i klientów ich firmy. Działanie te jednak mają często charakter nieregularny, a sposób podejmowanych działań, jak i ich zakres często opracowywany jest ad hoc.

Michał Rapacki, Prezes, Business Security Agency Sp. z o.o.

Udostępnij artykuł: