Skuteczne działania BCC w sprawie ochrony patentowej

Finanse i gospodarka

Polska nie podpisze 19-lutego porozumienia w sprawie jednolitej ochrony patentowej w Europie. Rząd zgodził się z postulatami BCC i pozytywnie odpowiedział na ostatni apel największych organizacji przedsiębiorców.

Polska nie podpisze 19-lutego porozumienia w sprawie jednolitej ochrony patentowej w Europie. Rząd zgodził się z postulatami BCC i pozytywnie odpowiedział na ostatni apel największych organizacji przedsiębiorców.

BCC był pierwszą organizacją, która podjęła ten temat. Od początku krytykowaliśmy system jednolitej ochrony patentowej jako niebezpieczny dla polskich przedsiębiorców i gospodarki. Jako główne zagrożenia wskazywaliśmy m.in. nagłe zwiększenie liczby patentów obowiązujących w Polsce, a także fakt, że jeśli polski przedsiębiorca zostanie oskarżony o naruszenie patentu, będzie musiał odpowiadać przed sądem zlokalizowanym poza Polską w języku obcym i w oparciu o obcojęzyczny materiał dowodowy (stanowisko dostępne na stronie www BCC).

Zdaniem przedsiębiorców dyskusja na temat jednolitego patentu powinna się rozpocząć trzy lata temu, a ponieważ się nie odbyła, Polska nie zdążyła się, tak jak inne opowiadające się za tym rozwiązaniem kraje, odpowiednio do tego systemu przygotować.

Początkowo rząd, podobnie jak w przypadku ACTA, planował podpisać również porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego. W grudniu Polska potwierdziła chęć wdrożenia Patentu Europejskiego. Podczas spotkania ekspertów w Pałacu Prezydenckim w dn. 23 stycznia z udziałem przedstawicieli resortów spraw zagranicznych oraz gospodarki dyskutowano prawne i finansowe skutki niepodpisania porozumienia JSP. Na spotkaniu zorganizowanym pod patronatem prezydenta Bronisława Komorowskiego, BCC reprezentował dr Wojciech Warski, minister ds. zagranicznej promocji przedsiębiorców w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC oraz przewodniczący Konwentu BCC.

Ostatecznie Polska nie podpisze 19 lutego porozumienia o jednolitym sądzie patentowym.

Udostępnij artykuł: