Skuteczny monitoring spółek zależnych w praktyce

Polecamy

Funkcjonowanie Grupy Kapitałowej wiąże się z licznymi ryzykami oraz złożoną problematyką pełnienia nadzoru przez spółkę matkę nad spółkami zależnymi. Sprawna kontrola pozwala na stałą optymalizację, co gwarantuje rozwój i wzrost Grupy Kapitałowej. Skuteczny monitoring jest jednym z głównych gwarantów efektywnego wpływania na wyniki spółek córek. Wiedzę z tego zakresu należy stale uzupełniać i poznawać nowe, skuteczne rozwiązania i pomysły na usprawnienie kontroli spółek. Udział w warsztatach pt. "Skuteczny monitoring spółek zależnych w praktyce" pozwoli pogłębić umiejętności skutecznego monitoringu spółek zależnych w praktyce, co z kolei pozwoli na usprawnienie tych procesów w organizacjach.

Funkcjonowanie Grupy Kapitałowej wiąże się z licznymi ryzykami oraz złożoną problematyką pełnienia nadzoru przez spółkę matkę nad spółkami zależnymi. Sprawna kontrola pozwala na stałą optymalizację, co gwarantuje rozwój i wzrost Grupy Kapitałowej. Skuteczny monitoring jest jednym z głównych gwarantów efektywnego wpływania na wyniki spółek córek. Wiedzę z tego zakresu należy stale uzupełniać i poznawać nowe, skuteczne rozwiązania i pomysły na usprawnienie kontroli spółek. Udział w warsztatach pt. "Skuteczny monitoring spółek zależnych w praktyce" pozwoli pogłębić umiejętności skutecznego monitoringu spółek zależnych w praktyce, co z kolei pozwoli na usprawnienie tych procesów w organizacjach.

Podczas spotkania praktycy skupią się m.in. na wyłapywaniu niepokojących sygnałów płynących ze spółek zależnych, możliwościach pozakodeksowych instrumentów nadzoru czy poznaniu sposobów na ułatwienie współpracy w Grupie Kapitałowej. Ponadto wydarzenie jest znakomitą okazją poznania doświadczeń w tak złożonej materii jaką jest monitoring spółek grupy. Warsztaty odbędą się 14-15 maja 2014r.w hotelu Marriott  w Warszawie. Każdy uczestnik warsztatu otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztatach.

Spotkanie, ma na celu dostarczenie wiedzy na temat:

  • Zagrożenia i niepokojące sygnały ze spółek zależnych
  • Dopuszczalne metody sprawowania kontroli nad spółkami zależnymi
  • Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego spółek
  • Jak monitorować Rady Nadzorcze, Komisje Rewizyjne
  • Zapisy umowne ułatwiające współpracę w grupie
  • Możliwości i ograniczenia w delegowaniu zadań i wydawaniu poleceń
  • Problematyczne kwestie pozyskiwania informacji od córki przez spółkę matkę
  • Ryzyko zarządcze w grupie kapitałowej

Podczas warsztatów swoje prelekcje zaprezentują: Tomasz Dobrowolski, Impel; Radosław L. Kwaśnicki, Kancelaria RKKW KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy; Jarosław Kocik, Śnieżka; Jan Letkiewicz, Grant Thornton Frąckowiak; Tadeusz Pęksa, Biuro Maklerskie Banku BPH; Barbara Misterska-Dragan, Misters Audytor Adviser.

Więcej informacji oraz szczegółowy program warsztatów na stronie:  www.mmcpolska.pl

mmc.01.400x160

Źródło: MM Conferences S.A.

Udostępnij artykuł: