Skuteczny system poręczeniowo-gwarancyjny

Bankowość / Finanse i gospodarka / Tylko u nas / Wiadomości

MŚP prowadzą inwestycje głównie ze środków własnych. Związek Banków Polskich chce stworzenia skutecznego systemu poręczeniowo-gwarancyjnego opartego na środkach unijnych i Skarbu Państwa oraz wystandaryzowanej ofercie dla firm z zapewnieniem regwarancji.

MŚP prowadzą inwestycje głównie ze środków własnych. Związek Banków Polskich chce stworzenia skutecznego systemu poręczeniowo-gwarancyjnego opartego na środkach unijnych i Skarbu Państwa oraz wystandaryzowanej ofercie dla firm z zapewnieniem regwarancji.

W 2015 r. zakończy się rządowy program de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego. Z uwagi na uwarunkowania budżetowe wszystko wskazuje na to, że środki UE są jedynym znaczącym źródłem finansowania budowy nowego systemu poręczeniowo-gwarancyjnego. ZBP zlecił firmie PAG Uniconsult sporządzenie raportu nt. stanu rynku funduszy poręczeń kredytowych i perspektyw jego rozwoju, zorganizował również konferencję na ten temat z udziałem regulatorów, przedstawicieli biznesu oraz ekspertów krajowych i zagranicznych.

Cały artykuł "System poręczeniowo - gwarancyjny: Analiza stanu rynku funduszy. Poręczenia i gwarancje potrzebne jak woda na pustyni" znajdą Państwo w najnowszym numerze "Nowoczesnego Banku Spółdzielczego - 2014/09"

hp

 

Udostępnij artykuł: