Skutki nauczycielskich „czternastek”

Samorząd

"Czternastki" to specjalne wyrównania, które samorządy wypłacają nauczycielom. Dodatkowe wynagrodzenia wypłacane być muszą w sytuacji gdy w ciągu roku nie stać było jst na zapewnienie nauczycielom pensji zagwarantowanej w Karcie Nauczyciela. Do końca stycznia 2012 około 80 proc. samorządów wypłaci dodatki.

"Czternastki" to specjalne wyrównania, które samorządy wypłacają nauczycielom. Dodatkowe wynagrodzenia wypłacane być muszą w sytuacji gdy w ciągu roku nie stać było jst na zapewnienie nauczycielom pensji zagwarantowanej w Karcie Nauczyciela. Do końca stycznia 2012 około 80 proc. samorządów wypłaci dodatki.

Obowiązek wypłacania czternastek jest generatorem absurdalnej praktyki - dodatkową pensję otrzymują wszyscy nauczyciele, czyli również ci, których praca pozostawia wiele do życzenia. Niektórzy otrzymają dodatkowo nawet 3 tys. zł.

Jeśli dyrektor szkoły zabierze nauczycielowi dodatek motywacyjny za niespełnianie dobrych standardów pracy, samorząd ma obowiązek wyrównać tę stratę i wypłacić czternastkę. Kolejnym absurdem jest fakt, że jeśli nauczyciel odnosi w swej pracy sukcesy i otrzymał nagrodę od ministra edukacji lub kuratora, dodatku nie otrzyma. Przyczyna - zawyżanie średniej.

Samorządy biją na alarm, bowiem wiele z nich już teraz przeznacza na edukację prawie 70 proc. swoich budżetów. Od września wydatki mają jeszcze się podnieść ze względu na zaplanowaną podwyżkę dla nauczycieli.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Udostępnij artykuł: