Skutki polityki gospodarczej rządu PiS

Finanse i gospodarka

Rynki zachowają spokój: PiS jest zdecydowanym zwycięzcą wyborów parlamentarnych w Polsce. Będąc zdania, że sytuacja będzie dużo lepsza niż spodziewa się większość ekonomistów, oczekujemy poprawy wycen polskich aktywów. Rynek najpewniej wstrzyma się z decyzjami. Sądzimy, że polski rynek walutowy oraz lokalne obligacje wyceniają pogorszenie perspektyw makroekonomicznych w związku z zapowiadanymi przez PiS wyższymi wydatkami budżetowymi oraz mniejszą niezależnością instytucji finansowych. Rynek wycenił już pełne cięcie stóp procentowych w 1Q2016, może także zakładać drugie cięcie, jeśli utrzyma się gołębia postawa PiS w tym względzie.

PLN: Biorąc pod uwagę łagodną dynamikę inflacyjną w Polsce, nie spodziewamy się, żeby umiarkowane cięcia stóp procentowanych okazały się negatywne dla PLN. Ryzyko stanowi natomiast zbyt „gołębia” postawa i/lub bardziej interwencjonistyczne podejście. Mimo to spodziewamy się, że PLN będzie się umacniał w relacji do EUR.

Polityka fiskalna: Przewidujemy, że PiS utrzyma dyscyplinę fiskalną, z deficytem budżetowym na poziomie 3%. Zwycięska partia planuje wprowadzenie licznych podatków sektorowych już od stycznia 2016 r., ale termin w 2Q2016 wydaje się bardziej realistyczny. Pozwoli to sfinansować wydatki obiecane w kampanii wyborczej, jednak potrzebne będzie luzowanie fiskalne, które będzie przebiegać stopniowo.

Polityka pieniężna: Nominacje do Rady Polityki Pieniężnej będą prawdopodobnie preferowały kandydatów o „gołębim” nastawieniu. Łagodzenie polityki pieniężnej może zacząć się w połowie przyszłego roku i mieć postać dwóch cięć stóp procentowych. Eksperci lokalni spodziewają się rozsądnego podejścia nowej RPP. Zapowiedzi dodrukowywania pieniędzy wydają się być nierealne.

Skutku dla sektora bankowego: Uważamy, że zapowiadane obciążenia dla banków z tytułu przewalutowania kredytów hipotecznych w CHF będą umiarkowane. Szczegóły dotyczące podatku bankowego są cały czas omawiane. Spodziewamy się częściowych zwolnień z podatku bankowego na poziomie 0,39% od wartości aktywów.

Skutku dla sektora wydobywczego: Przewidujemy, że podatek miedziowy ciążący na KGHM nie zostanie zlikwidowany, ale zmniejszony. Wolne od napięć przedwyborczych, PiS będzie mogło też przyspieszyć zamknięcie niedochodowych kopalni, obarczając odpowiedzialnością PO i Brukselę. Partia rządząca będzie prawdopodobnie chciała łączyć kopalnie węgla ze spółkami pożytku publicznego.

Skutku dla sektora handlowego: Nadal nieznane są szczegóły podatku dla supermarketów, jednak PiS w sprytny sposób zmienił założenia, tak by był on oparty na powierzchni sklepu, nie zaś na obrotach, co może pomóc uniknąć obiekcji Brukseli.

Źródło: Bank of America

Udostępnij artykuł: