Słabsze niż oczekiwano dane o nastrojach konsumentów zepchnęły dochodowości w dół, waluty zareagowały przejściowo

Komentarze ekspertów

Negatywne zaskoczenie wskaźnikiem optymizmu konsumentów Conference Board zepchnęło 10YUST w dół o 3 pb., krajowe obligacje zareagowały 1-punktowym spadkiem dochodowości, EUR/USD zareagował przejściowym spadkiem o 0,3 centa EUR/PLN minimalnie osłabił się.

Wtorkowe przedpołudnie upłynęło pod znakiem wzrostu EUR/USD, który pozytywnie zareagował na wyższą niż oczekiwano dynamikę eksportu, jako składową niemieckiego PKB. Słaby start giełd za oceanem i opublikowane po południu informacje o gorszych niż oczekiwano nastrojach konsumentów Conference Board doprowadziły do gwałtownej przeceny EUR. W jej efekcie kurs EUR/USD przesunął się w ciągu godziny w dół o 0,4 centa osiągając poziom 1,3720 – o 0,1 centa niższy niż poniedziałkowe zamknięcie.

EUR/PLN po porannym spadku z 4,1580 do 4,1480, wywołanym przez dobre dane o niemieckim PKB, po południu przez chwilę rósł, by po publikacji danych Conference Board wrócić do spadków. Podobnie zachowywały się inne waluty naszego regionu, które pozytywnie reagowały na dobre dane z Niemiec oraz słabsze dane zza oceanu.

We wtorek oczekujemy dalszego spadku EUR/PLN w ramach kontynuacji konsumpcji słabych danych z USA (które wedle „ekonomii QE3” oznaczają odsunięcie redukcji programu i większe zakupy walut emerging markets). Po południu spodziewamy się realizacji zysków na EUR/PLN do czego pretekstem może być publikacja danych o sprzedaży nowych domów w USA.

Zgodne z oczekiwaniami dane o PKB w Niemczech (różnice w relacji do szacunków rynkowych dotyczyły tylko składowych, pozytywnie zaskoczył eksport), nie wpłynęły trwale na wycenę niemieckich obligacji. Również amerykańskie papiery skarbowe pozostawały przed południem we wtorek względnie stabilne. W tych warunkach w ciągu dnia większe ruchy dotyczyły tylko stawek CDS ( w przypadku Portugalii spadły one o 9 pb., zaś Hiszpanii i Włoch 2- 3 pb.) oraz marż ASW obligacji krajów południa Europy. Na koniec dnia doszło do spadku dochodowości rzędu 3 pb. dla papierów 10Y amerykańskich i niemieckich, w reakcji na słabe otwarcie giełd oraz niższe od oczekiwań dane na temat nastrojów konsumentów Conference Board.

Na krajowym rynku długu „wiało nudą” inwestorzy ignorowali doniesienia o podniesieniu prognoz PKB dla Polski przez KE oraz obniżeniu progów ostrożnościowych przez rząd. Większego wrażenia nie zrobiła również publikacja o cenach domów i nastrojach konsumentów Conference Board w USA. W efekcie krzywa rentowności przesunęła się w górę o 1 pb. w segmencie 5-10 w przypadku obligacji po czym spadła o tę samą wartość. Stawki IRS podniosły się o 2 pb. w długim końcu. Krótki koniec krzywej pozostał bez zmian.

W środę spodziewamy się publikacji danych o sprzedaży nowych domów, które mają szansę pokazać wynik poniżej oczekiwań. W konsekwencji spodziewamy się nieznacznych spadków dochodowości niemieckiego długu i stabilizacji wycen papierów krajowych. W perspektywie końca tygodnia zaskoczyć negatywnie mogą dane o zamówieniach w przemyśle w USA, zaś pozytywnie dane o polskim i hiszpańskim PKB. Taki układ zdarzeń ma szansę nieznacznie przesunąć w górę krajową krzywą dochodowości.

Konrad Soszyński
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: