Sławiński Andrzej

S

Andrzej Sławiński - prof. dr hab., autor publikacji z dziedziny funkcjonowania rynków instrumentów pochodnych i kryzysów walutowych. Współtwórca Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości przy ZBP. Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Członek Rady Polityki Pieniężnej.

Andrzej Sławiński - prof. dr hab., autor publikacji z dziedziny funkcjonowania rynków instrumentów pochodnych i kryzysów walutowych. Współtwórca Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości przy ZBP. Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Członek Rady Polityki Pieniężnej.

 

Udostępnij artykuł: