Sławomir Grzelczak: Im więcej danych w systemie tym większa pewność obrotu

Tylko u nas

Wypowiedź dla aleBank.pl: Sławomir Grzelczak - Prezes Zarządu BIG InfoMonitor SA

– Z najnowszego raportu Info Dług wynikają dwojakie wnioski. Z jednej strony mamy do czynienia z pozytywnym trendem zmniejszania się zadłużenia w przełożeniu na głowę – po raz pierwszy od ponad półtora roku średni dług przeciętnego Polaka zmalał o około 114 zł do kwoty 17 400 zł. Z drugiej strony obserwujemy wzrost całkowitej kwoty przeterminowanych zobowiązań Polaków  – wynosi ona 41,5 mld zł. Są to dane kompletne z rynku bankowego oraz częściowe z rynków pozabankowych, tj. telekomunikacji, dostawców mediów różnego rodzaju, firm pożyczkowych, spółdzielni mieszkaniowych. Mówiąc o wzroście ogólnej kwoty, która brzmi przytłaczająco, trzeba powiedzieć, ze wynika ona z dwóch czynników. Liczba złych długów w bankach maleje, tzn. sektor bankowy stosuje różnego rodzaju procedury, zalecenia KNFu, własne procedury zabezpieczające i to pomaga w tym, że złych długów w sektorze bankowym jest wyraźnie mniej.  Śledzimy to w BIKu przez indeks kondycji kredytów konsumenckich i tam widzimy, że jest coraz mniej kredytów, które przechodzą ze statusu regularnego na status zagrożony. Tendencja jest bardzo korzystna dla sektora bankowego.

Zadłużenie pojawia się więc w sektorze pozabankowym. Skąd ono wynika? Po pierwsze z tego, że sama baza BIG jest cały czas dopełniana przez różnego rodzaju dostawców informacji gospodarczych – to są zwykle firmy, które finansują duże grupy konsumenckie – dostawcy gazu, wody, prądu, telewizji kablowej i różnych mediów. Ta baza rośnie ponieważ są nowi uczestnicy, którzy ujawniają swoich dłużników. Zatem należy pamiętać, że zadłużenie rośnie nie tylko dlatego, że konsumenci się coraz bardziej zadłużają, ale dlatego, że coraz więcej firm uczestniczy w wymianie informacji gospodarczej. To jest bardzo ważne.

Zobacz rozmowę w wersji wideo: “Sławomir Grzelczak: Im więcej danych w systemie tym większa pewność obrotu”

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: