Sławomir S. Sikora: Oczekujemy wzrostu wolumenu biznesowego

Tylko u nas

Wypowiedź dla alebank.pl: Sławomir S. Sikora - Prezes Zarządu, City Handlowy S.A.

Sławomir S. Sikora: City Handlowy wykorzystał 2014 rok na przygotowanie strategii i modelu biznesowego do trudnych warunków, w jakich bankowości przychodzi działać w 2015 roku. Chcielibyśmy, aby był to rok wzrostu wolumenu biznesu. Wyzwania to na pewno wyższe koszty regulacyjne w tym m.in. prawie podwojenie opłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Po drugie historycznie najniższe stopy procentowe. Bankowość nie czuje się dobrze. Zmiany regulacyjne dotyczące opłat na karcie kredytowej, które wymagały dostosowania i stworzenia nowego produktu – taką odpowiedzią ze strony City Handlowy było otwarcie karty Simplicity.

Dodatkowo są wyzwania, których skali dziś jeszcze nie jesteśmy w stanie ocenić – jak obciążenie polskich banków kredytami frankowymi. Rozwiązanie poznamy w przyszłości, ale z pewnością jest ono dla sektora bankowego ryzykiem. Dobrym aspektem wyzwań jest to, że w pierwszym kwartale 2015 roku się one ujawniły i wiemy przed jakimi wyzwaniami stoi sektor bankowy. Negatywem jest to, że nie znamy ich skutków w odniesieniu do franków szwajcarskich.

Strategię na 2016 – 2018 chcemy przekazać na jesieni. Będzie zawierała w sobie odpowiedź na pytanie jak chcemy utrzymać pozycję na rynkach, na których dzisiaj jesteśmy liderami – przykładowo na rynku walutowym, czy na rynku kart kredytowych. Jak również jak chcemy uzyskać wzrost udziału rynku w innych segmentach takich jak finansowanie przedsiębiorstw, klientów detalicznych.

To, co chcę szczególnie podkreślić to fakt, że centralnym punktem strategii jest jakość obsługi klienta. Mam poczucie, że następne trzy lata będą okresem w którym klienci będą wybierać znacznie częściej kierując się doświadczeniem płynącym z jakości obsługi. Na tym chcemy się skoncentrować.

Na pewno chcemy skupić się na polskich firmach rozwijających się za granicą, na firmach międzynarodowych, które widzą ogromny potencjał rynku polskiego, jak również na bankowości detalicznej – chcemy skupić się na klientach których nazywamy Gold Select, czyli klientach zamożnych.

Bluza, którą noszę jest pokłosiem imprezy, którą wspólnie z City zorganizowaliśmy. Nazywa się dość dziwnie – informatycznym hackathonem, który zgromadził blisko 100 firm z Polski, których zadaniem bylo przygotowanie aplikacji, która może znaleźć swoje miejsce wspólnie z aplikacją mobilną, którą stosujemy w Citi Handlowy. Dodatkową korzyścią, zupełnie unikalną dla polskich przedsiębiorców i nowatorów, właścicieli start upów jest to, że intencją tego hackathonu było znalezienie rozwiązania, które mogłoby służyć Citi globalnie. Otworzyliśmy ścieżkę dla polskich przedsiębiorców i nowatorów na rynek globalny.

Zobacz rozmowę w wersji wideo: https://www.youtube.com/watch?v=rSl2bDqNDnI

www.aleBank.pl

Udostępnij artykuł: