Całkowity koszt kredytu


Całkowity koszt kredytu – wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt, w szczególności:

  1.  odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli są znane kredytodawcy oraz
  2.  koszty usług dodatkowych w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu – z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta.

Źródło: Poradnik dla konsumenta “Jak bezpiecznie korzystać z kredytu?”, Związek Banków Polskich