Karta kredytowa


Karta płatnicza, której wydanie jest związane z przyznaniem limitu kredytowego przez bank. W odróżnieniu od karty debetowej, posiadacz karty kredytowej może korzystać ze środków, których aktualnie nie ma na rachunku do wysokości limitu kredytowego przyznanego mu przez bank. Okresowo, najczęściej co miesiąc, bank przysyła posiadaczowi karty wyciąg z dokonanych operacji wraz z informacjami dotyczącymi spłaty.

Źródło: Poradnik konsumenta „Jak bezpiecznie korzystać z kredytu?”, Związek Banków Polskich