Restrukturyzacja zadłużenia


Restrukturyzacja zadłużenia – obie strony umowy kredytowej – klient i bank – mogą za obopólną zgodą zmienić niektóre warunki kredytu: zawiesić spłacanie rat na pewien czas lub też uzupełnić zabezpieczenia (poręczenie członka rodziny lub przewłaszczenie)

Źródło: Poradnik dla konsumenta “Jak bezpiecznie korzystać z kredytu?”, Związek Banków Polskich