Stopa oprocentowania stała


Stopa oprocentowania stała – jest to stopa procentowa, której wielkość nie ulega zmianie w zależności od sytuacji rynkowej.

Źródło: Poradnik dla konsumenta “Jak bezpiecznie korzystać z kredytu?”, Związek Banków Polskich