System BANKOWY REJESTR


Systemu BANKOWY REJESTR – Ogólnopolski System BANKOWY REJESTR, funkcjonujący on-line, jest niezastąpionym narzędziem wykorzystywanym w pierwszej fazie oceny ryzyka związanego z potencjalnym Klientem Banku, z sukcesem jest stosowany od lat. W istotny sposób ogranicza liczbę osób oraz czas potrzebny na wykonanie wstępnej oceny Klienta w aspekcie spełniania podstawowych kryteriów stosowanych w Banku.

System BR umożliwia wymianę informacji identyfikujących Klientów nie wywiązujących się ze swych zobowiązań wobec Banków, gdy łączna wartość zobowiązań przekracza 200 zł w przypadku Konsumentów i 500 zł w przypadku Przedsiębiorców, a świadczenia powstałe w wyniku tych zobowiązań są wymagalne od co najmniej 60 dni.

Za pośrednictwem Systemu BR Banki wymieniają się informacjami o Klientach, których zobowiązania zostały zakwalifikowane – zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków – do należności „wątpliwych” bądź „straconych”

Źródło: Centrum Prawa Bankowego i Informacji