Zabezpieczenie


Zabezpieczenie – forma zabezpieczenia wierzytelności polegająca na przeniesieniu przez dłużnika prawa własności swojej rzeczy na wierzyciela.

Źródło: Poradnik dla konsumenta “Jak bezpiecznie korzystać z kredytu?”, Związek Banków Polskich