Upadłość konsumencka


Upadłość konsumencka – mogą ogłosić ją jedynie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a w kłopoty popadły wyłącznie w wyniku wyjątkowych, niezależnych od nich, zdarzeń losowych (zobacz przykłady). Upadłość można ogłosić raz na 10 lat.

Źródło: Poradnik dla konsumenta “Jak bezpiecznie korzystać z kredytu?”, Związek Banków Polskich