Sofia Merlo

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej Bank BNP Paribas

Członek Rady Nadzorczej Bank BNP Paribas

Absolwentka HEC Paris z 1985 r. Karierę zawodową rozpoczęła we wrześniu 1985 r. w banku Paribas jako opiekun klienta w dziale obsługi dużych przedsiębiorstw. Karierę kontynuowała na różnych stanowiskach sprzedażowych, biznesowych oraz dyrektora oddziału, współpracując z klientami ze wszystkich sektorów (klienci korporacyjni, stowarzyszenia, bankowość prywatna).

W 1995 r. objęła stanowisko dyrektora ds. rekrutacji w dziale personalnym. Pod koniec 1996 r. została dyrektorem Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych w Bordeaux, reprezentując bank w Akwitanii. Pod koniec 2000 r. powróciła do pracy w dziale personalnym Grupy, początkowo jako menedżer ds. karier, a w połowie 2004 r. objęła stanowisko dyrektora ds. zarządzania karierami w Grupie.

W 2009 r. została dyrektorem ds. sprzedaży French Private Bank. W 2010 r. awansowała na dyrektora French Private Bank, dołączając jednocześnie do G100, czyli zespołu 100 najwyższych rangą członków kadry kierowniczej Grupy BNP Paribas. W styczniu 2012 r. otrzymała nominację na stanowisko współzarządzającej BNP Paribas Wealth Management (Co-CEO BNP Paribas Wealth Management). Sofia Merlo zasiada również w radach dyrektorów BNP Paribas Fortis, BMCI Morocco oraz Linedata Services.

Od 2016 r. należy do Club XXIè Siècle, a od lutego 2018 r. jest również członkinią zarządu tego klubu.

W ramach działalności zawodowej Pani Sofia Merlo angażuje się w promocję przedsiębiorczości kobiet zarówno we Francji, jak i na poziomie międzynarodowym. W 2015 r., wspólnie z Women Initiative Foundation, uruchomiła BNP Paribas Women Entrepreneur Program przy Uniwersytecie Stanforda dla kobiet-przedsiębiorców z całego świata.

Sofia Merlo spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.).

W oparciu o złożone oświadczenie stwierdzić należy, iż Pani Sofia Merlo nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, nie jest wspólnikiem w spółce konkurencyjnej w stosunku do Banku, ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej konkurencyjnej wobec Banku.

Ponadto, Sofia Merlo nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Źródło: BNP Paribas
Udostępnij artykuł: