SOFR zaczyna zastępować LIBOR na amerykańskim rynku finansowym

Gospodarka

Bank of America udzielił pożyczki konsorcjalnej w wysokości 750 mln dolarów w celu sfinansowania przejęcia firmy Sanderson Farms przez Cargill i Continental Grain. Oprocentowanie pożyczki będzie początkowo powiązane z LIBOR-em, ale stopa ta zostanie automatycznie przekonwertowana 31 grudnia na SOFR, czyli stopę zabezpieczonego finansowania jednodniowego (secured overnight financing rate).

USA, bank Of america, napis na budynku
Fot. stock.adobe.com / Roman Tiraspolsky

Bank of America udzielił pożyczki konsorcjalnej w wysokości 750 mln dolarów w celu sfinansowania przejęcia firmy Sanderson Farms przez Cargill i Continental Grain. Oprocentowanie pożyczki będzie początkowo powiązane z LIBOR-em, ale stopa ta zostanie automatycznie przekonwertowana 31 grudnia na SOFR, czyli stopę zabezpieczonego finansowania jednodniowego (secured overnight financing rate).

Prawdopodobnie będzie to pierwszy z wielu kredytów konsorcjalnych opartych na SOFR, który trafi na rynek przed końcem roku, kiedy banki nie będą już mogły gwarantować kredytów opartych na LIBOR. Dlatego transakcja jest uważnie śledzone przez amerykańskie instytucje finansowe.

SOFR opiera się na rynku odkupu jednodniowych papierów skarbowych (repo)

Oferowana stopa międzybankowa w Londynie, czyli LIBOR, od dziesięcioleci jest punktem odniesienia dla rynków finansowych.  Ale skandal, ujawniony w 2012 roku, polegający na manipulacji LIBOR-em przez kilka banków nadszarpnął reputacją tego benchmarku, co skłoniło organy regulacyjne poszukiwania zamiennika.

Komitet Alternatywnych Stawek Referencyjnych, (ARRC), utworzony w 2014 roku przez Rezerwę Federalną USA wybrał SOFR.

Czytaj także: Czy będzie opóźnienie we wprowadzaniu unijnych przepisów dotyczących zamienników wskaźnika LIBOR, który zniknie w końcu 2021 roku?

LIBOR a SOFR

LIBOR wyliczany jest na podstawie dziennych kwotowań banków. Banki były w stanie manipulować stopami podając nieprawdziwe dane.

SOFR opiera się na rynku odkupu jednodniowych papierów skarbowych (repo). Wykorzystuje dane z nocnych transakcji do obliczenia stopy publikowanej około godziny 8:00 czasu nowojorskiego następnego dnia roboczego przez Bank Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

SOFR jest benchmarkiem jednodniowym, podczas gdy LIBOR może mieć dłuższe okresy.

SOFR ma jednak wiele wad. Ponieważ jest obliczany na podstawie przeszłych transakcji, ma  ograniczoną wartość predykcyjną dla przyszłych stóp procentowych.  Bez informacji, jaka może być stopa procentowa na kilka miesięcy do przodu, firmy nie będą wiedziały, ile będą musiały płacić co kwartał lub co pół roku z tytułu odsetek. Ponadto SOFR jest benchmarkiem jednodniowym, podczas gdy LIBOR może mieć dłuższe okresy.

Czytaj także: Prezesi banków: w długim terminie WIBOR zastąpi stawka risk free, koniec LIBOR wyzwaniem dla sektora

SOFR obowiązkowy w USA od 2022 roku

Jednak w lipcu 2021 roku Komitet Alternatywnych Stawek Referencyjnych uznał, że SOFR może być dobrym zamiennikiem LIBOR.

W przeciwieństwie do LIBOR, który rośnie w okresach napięć rynkowych, SOFR pozostaje stabilny. Według Bank of America, gdy wiosną 2020 roku trwał boom na rynku obligacji zabezpieczonych pożyczkami (CLO) różnica między trzymiesięcznym LIBOR-em, a SOFR sięgała 1,4 pkt proc. co oznacza to, że dłużnicy CLO obciążeni byli wyższą stopę procentową niż ta, którą mieliby, gdyby ich obligacje były powiązane z SOFR.

W przeciwieństwie do LIBOR, który rośnie w okresach napięć rynkowych, SOFR pozostaje stabilny

Amerykańskie spółki są zobowiązane do odejścia od LIBOR przy nowych kontraktach pożyczkowych po 31 grudnia 2021 r., a w kontraktach wcześniej zawartych po 30 czerwca 2023 r.

Publiczne obligacje dolarowe powiązane z SOFR zostały sprzedane przez Bank of China w październiku 2019 r., Bank Światowy w lutym 2021 r. i Koreański Bank Rozwoju w marcu 2021 r.

Czytaj także: LIBOR CHF zostanie zastąpiony stawką SARON? Propozycję KE oceniają ZBP i Ministerstwo Finansów

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: