Software AG otwiera portal Digital Marketplace

Finanse i gospodarka

Firma Software AG (Frankfurt TecDAX: SOW) ogłosiła otwarcie Digital Marketplace - sieciowego centrum rozwiązań oprogramowania, które ma pomóc klientom szybciej reagować na przyspieszającą digitalizację światowej gospodarki. Portal Digital Marketplace Software AG pozwala przedsiębiorstwom wybierać i korzystać z niezbędnych komponentów informatycznych, takich jak akceleratory rozwiązań, modele procesów biznesowych, komponenty aplikacyjne, adaptery i schematy branżowe, jak również pełnoprawne rozwiązania programistyczne, przygotowane przez partnerów i klientów Software AG.

Firma Software AG (Frankfurt TecDAX: SOW) ogłosiła otwarcie Digital Marketplace - sieciowego centrum rozwiązań oprogramowania, które ma pomóc klientom szybciej reagować na przyspieszającą digitalizację światowej gospodarki. Portal Digital Marketplace Software AG pozwala przedsiębiorstwom wybierać i korzystać z niezbędnych komponentów informatycznych, takich jak akceleratory rozwiązań, modele procesów biznesowych, komponenty aplikacyjne, adaptery i schematy branżowe, jak również pełnoprawne rozwiązania programistyczne, przygotowane przez partnerów i klientów Software AG.

Portal Digital Marketplace powstał w oparciu o przeszło 2-milionową społeczność deweloperów, związanych z Software AG i rosnącą sieć partnerską firmy. Będzie dostarczał firmom i instytucjom publicznym nowych możliwości szybkiego budowania wartości na bazie platformy cyfrowej Digital Business Platform Software AG.

Eric Duffaut, Dyrektor ds. Współpracy z Klientami i członek Zarządu Software AG powiedział: "Cyfryzacja zmienia wszystko. Firmy i organizacje rządowe muszą przygotować i wdrożyć swoje unikalne strategie cyfrowe, jeśli chcą spełnić oczekiwania klientów i obywateli, czy też zachować konkurencyjność na dzisiejszym globalnym rynku, rządzonym prawami czasu rzeczywistego. Nie chodzi o zwykłe decyzje inwestycyjne. Każda decyzja w obszarze cyfryzacji jest decyzją strategiczną. Portal Digital Marketplace ma za zadanie ułatwiać zastosowania cyfrowe w oparciu o połączone doświadczenia Software AG, naszych partnerów i klientów."

Harish Dwarkanhalli, Wiceprezes i szef działu usług Cognizant w obszarze zintegrowanego zarządzania procesami stwierdził: "Współinnowacyjność jest kluczowym składnikiem wartości, jaką Cognizant i Software AG razem dają wspólnym klientom na drodze ku cyfryzacji. Przygotowany przez Software AG portal Digital Marketplace, jest nowym miejscem, gdzie możemy podkreślać innowacyjność i pionierski charakter rozwijanych przez nas rozwiązań i myśli technologicznej, które mają wspierać klientów w osiąganiu kolejnych poziomów wydajności biznesowej. Jednym z tych innowacyjnych rozwiązań, które inaugurują start portalu Digital Marketplace, jest nasz system monitorowania płynności finansowej Intra Day Liquidity Monitoring (ILM), zbudowany w oparciu o platformę cyfrową Software AG. Poprzez Digital Marketplace dajemy klientom łatwy dostęp do sprawdzonych komponentów i wzorców najlepszych praktyk, dzięki czemu chcemy im pomagać w przyspieszeniu projektów i przygotowaniu infrastruktury pod kątem sukcesu w erze cyfrowej."

Portal Digital Marketplace promuje innowacyjność dzięki temu, że przeglądając jego zasoby klienci mogą znaleźć inspirację na przykładzie konkretnych, branżowych zastosowań. Każdy z klientów może potem od razu przyspieszyć budowanie wartości poprzez szersze wykorzystanie swojej własnej cyfrowej platformy biznesowej. Można w tym celu wykorzystać komponenty programistyczne, akceleratory rozwiązań, a nawet pełnoprawne zestawy oprogramowania, przygotowane przez Software AG i partnerów firmy. Platforma Digital Marketplace oferuje bogate treści, łatwość korzystania i dostępność tak dla klientów, jak i partnerów firmy.

Eric Duffaut zauważa dalej: "Software AG skupia się na możliwościach zidentyfikowania i natychmiastowego wdrożenia projektów cyfryzacji, na inspirowaniu do innowacyjności. Będąc największym na świecie niezależnym dostawcą oprogramowania infrastrukturalnego, wciąż poszukujemy sposobów na lepsze i pełniejsze wspieranie naszych klientów. Najnowszym krokiem w tym kierunku jest otwarcie portalu Digital Marketplace, co podkreśla rolę Software AG jako strategicznego partnera biznesowego."

Platforma cyfrowa Digital Business Platform firmy Software AG pozwala użytkownikom odpowiednio reagować na zdarzenia biznesowe w czasie rzeczywistym i na szybko zmieniające się warunki rynkowe. Stanowi kluczowy czynnik technologiczny, który pomaga przedsiębiorstwom dążyć do cyfrowej transformacji. Co więcej, dostarcza szerokiej gamy funkcjonalności, które umożliwiają firmom szybkie budowanie aplikacji biznesowych, gotowych do działania w erze cyfrowej.

Platforma Digital Marketplace jest już dostępna pod adresem www.marketplace.softwareag.com

Marzena Fajkowska

Udostępnij artykuł: