Solidny Duet i Rok Złotego w lutowej ofercie lokat inwestycyjnych Raiffeisen Polbank

Bankowość

Do 21 lutego 2014 roku Raiffeisen Polbank prowadzi subskrypcję na dwie nowe lokaty inwestycyjne "Solidny Duet II" oraz "Rok Złotego". Dają one możliwość osiągnięcia zysku na poziomie - odpowiednio 9% i 12% w skali roku i gwarantują ochronę kapitału na poziomie 100% w dacie zapadalności. "Solidny Duet II" zapada 25 sierpnia 2014 roku, natomiast "Rok Złotego" - 24 lutego 2015 roku.

Do 21 lutego 2014 roku Raiffeisen Polbank prowadzi subskrypcję na dwie nowe lokaty inwestycyjne "Solidny Duet II" oraz "Rok Złotego". Dają one możliwość osiągnięcia zysku na poziomie - odpowiednio 9% i 12% w skali roku i gwarantują ochronę kapitału na poziomie 100% w dacie zapadalności. "Solidny Duet II" zapada 25 sierpnia 2014 roku, natomiast "Rok Złotego" - 24 lutego 2015 roku.

Strategia inwestycyjna lokaty "Solidny Duet II" została oparta na kursie euro do franka szwajcarskiego. Zakłada ona wzrost kursu euro względem franka szwajcarskiego między 24 lutego a 21 sierpnia 2014 r. Wielkość potencjalnego zysku będzie zależała od wzrostu wartości euro względem franka na koniec tego okresu i będzie wyliczana w ten sposób, że zmiana w górę o 1 centym przekładać się będzie na 2% zysku inwestora. Maksymalnie będzie można zarobić  9% w skali roku. Jeżeli natomiast w trakcie inwestycji kurs chociaż raz osiągnie poziom z 24 lutego 2014 r. powiększony o 4,5 centyma, czyli dotknie tzw. bariery, nastąpi jedynie zwrot zainwestowanego kapitału.

Strategia inwestycyjna lokaty "Rok Złotego" oparta została na kursie euro do złotego. Zakłada ona umocnienie się polskiej waluty względem euro między 24 lutego 2014 roku a 20 lutego 2015 r. Wartość potencjalnego zysku będzie zależała od wzrostu wartości złotego względem euro na koniec tego okresu i będzie wyliczana w ten sposób, że zmiana/spadek o każdy 1 grosz przekładać się będzie na 0,4% zysku inwestora. Maksymalnie będzie można zarobić 12% w skali roku. Jeżeli natomiast w trakcie inwestycji kurs chociaż raz osiągnie poziom z 24 lutego 2014 r. pomniejszony o 30 groszy, czyli dotknie tzw. bariery - nastąpi jedynie zwrot zainwestowanego kapitału.

"Na korzyść lokaty zakładającej wzrost kursu euro względem franka przemawia poprawiająca się kondycja strefy euro, choć łagodna polityka Europejskiego Banku Centralnego może ograniczać skalę tego ruchu. Główny czynnik ryzyka w tym wypadku to ewentualnie szybsza niż obecnie się oczekuje poprawa kondycji eurolandu i zmiana w nastawieniu EBC, co skutkowałoby zbyt szybkim umocnieniem wspólnej waluty i przebiciem bariery - mówi Dorota Strauch, analityk rynków finansowych Raiffeisen Polbanku. - Z kolei na atrakcyjność produktu opartego na notowaniach pary euro/złoty wpływa obecny podwyższony kurs. Wynika on ze wzrostu nerwowości na rynkach w obawie o sytuację krajów rozwijających się, ale nie powinno to trwale zaszkodzić złotemu. Poza tym dalsze ożywienie gospodarcze w Polsce i perspektywa podwyżek stóp przez NBP w końcówce roku będą sprzyjać naszej walucie. Głównym czynnikiem ryzyka w tym wypadku jest ewentualne zahamowanie ożywienia w Europie oraz ewentualne wyraźniejsze niż oczekiwane pogorszenie kondycji rynków wschodzących."

Minimalna kwota, którą można zainwestować w lokaty "Solidny Duet II" lub "Rok Złotego", to 5000 zł. Opłata za zerwanie lokat przed terminem to maksymalnie 2% dla lokaty "Solidny Duet II" oraz 3,5% dla lokaty "Rok Złotego". Bank pobiera i odprowadza podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19%. Klient nie ma obowiązku wykazywania tego dochodu w PIT.

Źródło: Raiffeisen Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: