Solvency II dla programów emerytalnych

Finanse i gospodarka

Europejski Nadzór Ubezpieczeniowy i Emerytalny, EIOPA, opublikował kolejny dokument konsultacyjny w pracach nad harmonizacją wymagań kapitałowych dla programów emerytalnych w Europie.

EIOPA proponuje, by część zapisów dyrektywy Solvency II, w tym przede wszystkim dotyczących oceny marginesu wypłacalności, obowiązywały również w przypadku programów emerytalnych. Zainteresowane strony mogą odpowiadać na dokument do początku stycznia 2012 roku.t

Ewentualne zmiany w tym zakresie mogą dotknąć takie kraje, jak Irlandia, Wielka Brytania i Holandia.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: