Sondaż: nieruchomości i złoto to wciąż najlepsza inwestycja

Bankowość / Raporty

Jak co roku Deutsche Bank PBC zbadał preferencje inwestycyjne Polaków. Nie uległy one radykalnym zmianom. Identycznie jak w 2011 roku aż 45 proc. Polaków uważa, że najbardziej zyskowną formą inwestycji są nieruchomości. Na drugim miejscu plasuje się złoto, które jest najlepszą inwestycją według 12 proc. respondentów. Na trzecie miejsce wysunęły się lokaty bankowe, gdzie swoje oszczędności najchętniej odłożyłoby prawie 6 proc. Polaków.

Wyniki najnowszego badania przeprowadzonego dla Deustche Bank PBC przez Instytut Homo Homini dotyczącego najlepszych w opinii Polaków sposobów pomnażania oszczędności potwierdzają pierwszeństwo nieruchomości jako inwestycji uważanej za stabilną i bezpieczną. Aż 45 proc. wskazań respondentów to wynik niemal identyczny jak przed rokiem, kiedy tę odpowiedź wybrało 44,9 proc. Taka długofalowa inwestycja to domena mężczyzn. Na nieruchomości wskazywali oni znacznie częściej niż kobiety (52 proc., w porównaniu z 38 proc.). Preferują je również osoby młode, w wieku 25-34 lat (59 proc.). Taki wybór deklarowali przede wszystkim mieszkańcy dużych miast oraz metropolii powyżej 500 tys. mieszkańców (odpowiednio 51 i 67 proc.)

120727.nieruchom.zloto.01.550x

Zdaniem Wioletty Kociszewskiej z Deutsche Bank PBC, Polacy kolejny rok z rzędu wybierają inwestycje z rodzaju tzw. „save heaven”, które przede wszystkim mają chronić aktywa, a dopiero w drugiej kolejności je pomnażać. Powolny, ale stały spadek cen nieruchomości w większości miast w Polsce stwarza okazje do zakupów. Lokaty bankowe, krótkoterminowe o promocyjnym oprocentowaniu, są traktowane jako forma inwestycji na przeczekanie. Tymczasem rynek kapitałowy nie zyskał więcej zwolenników niż przed rokiem. – Dziś zaufanie jest na wagę złota. I to właśnie złoto utrzymujące się na szczytach praktycznie przez cały czas kryzysu pracuje z sukcesem na zaufanie inwestorów i ich zyski – mówi Wioletta Kociszewska z Deutsche Bank PBC.

Polaków nie zniechęciły do złota nawet wahania i niedawne spadki cen kruszców. W rok od ostatniego badania złoto jest w dalszym ciągu drugą najchętniej wskazywaną w badaniu formą inwestowania. Swoje oszczędności zainwestowałoby w ten sposób ponad 12 proc. ankietowanych. – Metale szlachetne zawsze były postrzegane jako bezpieczna forma inwestowania w trudniejszych czasach – mówi Wioletta Kociszewska z Deutsche Bank PBC. – Widać wyraźnie, jak niepokoje na rynkach finansowych, a w konsekwencji w całej gospodarce, powodują, że szukamy sprawdzonej lokaty kapitału. Rynek kruszców, a w szczególności złota jest zdaniem wielu Polaków odpowiedzią na to zapotrzebowanie – dodaje.

W opinii wielu ekspertów zawirowania dotykające kolejne kraje strefy euro spowodują prawdopodobnie wzrost ceny złota w najbliższych kilku miesiącach. Inwestorzy szukając bezpiecznej przystani, chętniej ulokują swoje oszczędności w tym kruszcu, niż choćby na wymagającym zdecydowanie więcej doświadczenia rynku akcji. Stąd ciągle poszerzania oferta inwestycyjna związana ze złotem.

Teraz aby zainwestować w złoto, nie musimy wcale osobiście dokonywać zakupu i gromadzić fizycznie sztabek u siebie w domu. Na polskim rynku można już inwestować w złoto czy srebro przez Internet. To zdecydowanie najwygodniejsza forma ich zakupu. Niedawno jako jeden z pierwszych banków w Polsce umożliwił inwestycje w kruszce za pośrednictwem platformy internetowej właśnie Deutsche Bank PBC. Serwis działa pod adresem www.dbmennica.pl i jest prowadzony we współpracy z Mennicą Wrocławską, jednym z największych dealerów złota i srebra inwestycyjnego oraz diamentów w Polsce.

Obok złota i nieruchomości, w badaniu przeprowadzonym na zlecenie Deutsche Bank PBC zaskakująco dobrze wypadły lokaty bankowe. W ubiegłym roku jako najlepszą formę lokowania oszczędności wskazało je zaledwie 1,2 proc. ankietowanych. W najnowszym sondażu ich popularność zwiększyła się niemal sześciokrotnie (do 5,9 proc). – Wzrost popularności lokat bankowych może nieco dziwić, zważywszy na wycofanie z rynku tak do niedawna popularnych lokat jednodniowych. Widać, że mimo konieczności ponoszenia kosztu podatku od zysków kapitałowych Polacy w niepewnych czasach decydują się na oszczędzanie – komentuje Marcin Zienkiewicz, analityk porównywarki finansowej Comperia.pl.

Lokaty bankowe „zrzuciły” z podium fundusze inwestycyjne, których popularność utrzymuje się na podobnym jak w ubiegłym roku poziomie (ponad 5 proc.). W dalszej kolejności w badaniu Polacy wskazywali na: grę na giełdzie (4,8 proc.), obligacje (4,4 proc.) oraz kupno dzieł sztuki (3,7 proc.) jako te formy inwestycji, na których można najlepiej zarobić.

Zarówno inwestycje w lokaty, jak i w fundusze czy dzieła sztuki częściej wybierają kobiety niż mężczyźni, którzy preferują bardziej tradycyjne formy lokowania oszczędności (więcej wskazań w przypadku nieruchomości i złota).

120727.nieruchom.zloto.02.550x

Zdaniem Wioletty Kociszewskiej z Deutsche Bank PBC bardzo pozytywnie należy odczytywać wynik badania, pokazujący, że spada odsetek Polaków, którzy nie interesują się i nie mają zdania na temat form i sposobu pomnażania kapitału, a jednocześnie wzrasta procent respondentów zainteresowanych długoterminowymi produktami inwestycyjnymi. To znak, że Polacy zaczynają myśleć o budowaniu kapitału na przyszłość poprzez np. regularne oszczędzanie niskich kwot w długim okresie, co przynosi szereg korzyści, w tym m.in. chroni przed nagłymi spadkami cen i bolesnymi stratami.- Istotna jest również odpowiednia dywersyfikacja inwestycji. Im bardziej zróżnicowany jest nasz portfel oszczędnościowo-inwestycyjny, tym większe są szanse zarówno na uniknięcie strat, jak i na satysfakcjonujące zyski – dodaje Wioletta Kociszewska. – Duży wachlarz dostępnych obecnie na rynku możliwości inwestycyjnych znacznie to ułatwia.

Udostępnij artykuł: