Sondaż Deutsche Bank PBC: Polacy szukają alternatywy dla lokat terminowych

Raporty

Najnowsze badanie Deutsche Bank PBC dotyczące planów finansowych Polaków na 2014 rok pokazuje, że choć osoby aktywne finansowo nadal chcą korzystać z lokat terminowych, to atrakcyjność tej formy oszczędzania znacząco spadła. Wrosła natomiast, choć w niewielkim stopniu, popularność innych produktów finansowych.

Najnowsze badanie Deutsche Bank PBC dotyczące planów finansowych Polaków na 2014 rok pokazuje, że choć osoby aktywne finansowo nadal chcą korzystać z lokat terminowych, to atrakcyjność tej formy oszczędzania znacząco spadła. Wrosła natomiast, choć w niewielkim stopniu, popularność innych produktów finansowych.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku największa liczba badanych ma zamiar
oszczędzać na lokatach terminowych. Jednak odsetek takich osób zmniejszył się aż o połowę (z 31 proc. do 15 proc.). Natomiast nieco wzrosła (do niecałych 8 proc.) chęć odkładania pieniędzy na emeryturę w ramach planów regularnego oszczędzania. Była to druga najczęściej wskazywana w tegorocznym badaniu Deutsche Bank PBC odpowiedź wśród osób aktywnych finansowo. Ponad połowa Polaków nie ma w planach na ten rok żadnych czynności związanych z finansami.

140127.plany.550x

Zdaniem Moniki Szlosek, Dyrektor Departamentu Produktów Detalicznych i  Inwestycyjnych w Deutsche Bank PBC różnice pomiędzy wynikami w tym i w ubiegłym roku dobrze odzwierciedlają zmiany, jakie zaszły w ostatnich miesiącach na rynkach finansowych.  - Popularność lokat terminowych, choć wciąż stosunkowo duża, zmniejszyła się o połowę, co nie powinno dziwić biorąc pod uwagę wyjątkowo niski poziom stóp procentowych, a co za tym idzie ograniczone możliwości zarabiania na lokatach - komentuje. - Sondaż pokazuje natomiast, że nieco częściej planujemy inwestycje o długoterminowym charakterze, co wydaje się być rozsądną strategią w obliczu dość dużej niepewności związanej z ostatecznym kształtem systemu emerytalnego - mówi.

Równocześnie niskie stopy procentowe i poluzowanie polityki kredytowej banków spowodowały, że wzrósł odsetek Polaków myślących o kredycie. Potwierdzają to dane Biura Informacji Kredytowej. Z analiz BIK wynika, że w III kwartale 2013 r. banki udzieliły o 15 proc. więcej kredytów gotówkowych w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego, a równocześnie sprzedaż kredytów mieszkaniowych zaczęła się wyraźnie zwiększać po bardzo słabym pierwszym półroczu. Wiele wskazuje więc na to, że ta wzrostowa tendencja będzie kontynuowana w 2014 r.

W porównaniu z ubiegłorocznym badaniem zwiększyło się zainteresowanie zakupem jednostek funduszy inwestycyjnych, a także tzw. inwestycjami alternatywnymi, np. w grunty, sztukę  czy wino. Jak zaznacza Monika Szlosek z Deutsche Bank PBC, widać wyraźnie, że Polacy szukają jakiejś dobrej alternatywy dla jeszcze do niedawna popularnych lokat.  - To dobry znak, mając na uwadze fakt, że realne zyski przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka osiąga się wtedy, gdy odpowiednio dywersyfikujemy nasze inwestycje - mówi. 

Z badania Deutsche Bank PBC wynika też, że to mężczyźni częściej planują wszelkie aktywności związane z finansami, począwszy od lokat, poprzez zaciągnięcie kredytu, po inwestycje w fundusze. Aż dwie trzecie kobiet i niespełna połowa mężczyzn nie ma zamiaru w przyszłym roku korzystać z żadnych produktów finansowych. Większą aktywnością cechują się młodsi ankietowani. Odsetek osób nieplanujących tego typu czynności rośnie wraz z wiekiem badanych.

W opinii Moniki Szlosek faktyczna realizacja tego typu założeń będzie w dużym stopniu zależna od kondycji ekonomicznej naszych gospodarstw domowych, a także od polityki banku centralnego dotyczącej stóp procentowych. - Z sygnałów dochodzących z rynku można wnioskować, że w 2014 r. koniunktura przyspieszy, co z kolei może skłonić większą liczbę Polaków do aktywności finansowej, niż to wynika z obecnych deklaracji - przewiduje.

Źródło: Deutsche Bank PBC

Udostępnij artykuł: