Sondaż: Poziom ryzyka i ostatnie wyniki funduszu decydują o jego wyborze

Raporty

Przy wyborze funduszu inwestycyjnego kierujemy się najczęściej osiągniętymi przez niego w ostatnim czasie wynikami - taki obraz wyłania się z najnowszego badania opinii przeprowadzonego przez Deutsche Bank. Nie tylko jednak wyniki grają istotną rolę - równocześnie wybieramy takie fundusze, których poziom ryzyka jesteśmy w stanie zaakceptować. W ciągu 2 lat odsetek osób, które w pierwszej kolejności zwracają uwagę na poziom ryzyka dla danego funduszu zwiększył się o połowę.

Przy wyborze funduszu inwestycyjnego kierujemy się najczęściej osiągniętymi przez niego w ostatnim czasie wynikami - taki obraz wyłania się z najnowszego badania opinii przeprowadzonego przez Deutsche Bank. Nie tylko jednak wyniki grają istotną rolę - równocześnie wybieramy takie fundusze, których poziom ryzyka jesteśmy w stanie zaakceptować. W ciągu 2 lat odsetek osób, które w pierwszej kolejności zwracają uwagę na poziom ryzyka dla danego funduszu zwiększył się o połowę.

Blisko jedna trzecia Polaków (31 proc.), jeśli miałaby zainwestować w jednostki uczestnictwa w funduszu, wybrałaby taki, który w ostatnim czasie osiągnął najlepsze wyniki - w ciągu kwartału, półrocza lub roku - tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Deutsche Bank. Badanie pokazuje również, że jest to taktyka preferowana przede wszystkim przez kobiety (46 proc.) i osoby najmłodsze (42 proc.).

Zdaniem Moniki Szlosek, Dyrektora Produktów Detalicznych i Inwestycyjnych w Deutsche Bank, taka taktyka może jednak przynieść więcej szkody niż pożytku dla naszych portfeli. - Wybór optymalnego funduszu wymaga nieco bardziej złożonego procesu, niż tylko prostej analizy wyników z ostatniego okresu, gdyż nie jest wcale powiedziane, że takie same wzrosty będą kontynuowane w najbliższej przyszłości - przestrzega. - Równocześnie wycena jednostek uczestnictwa w takim funduszu może być zbyt wysoka i w niedługim czasie niewykluczony jest spadek - dodaje.
140921.jakiego.typu.fundusze.preferuja.polacy.475

Równie istotnym kryterium wyboru, obok osiąganych wyników, jest związany z danym funduszem poziom ryzyka. Niemal 31 proc. Polaków preferuje taki fundusz, dla którego potencjalne ryzyko będzie na akceptowalnym poziomie. Co ciekawe, w porównaniu z identycznym badaniem przeprowadzonym 2 lata temu, odsetek osób, dla których priorytetem jest poziom ryzyka zwiększył się aż o 10 punktów  proc. Analiza wyników nowego sondażu pod kątem płci respondentów pokazuje, że na ten właśnie aspekt większą uwagę zwracają mężczyźni  niż kobiety (40 proc. do 23 proc.).

Na rynku pojawiły się więc oferty łączące bezpieczne lokaty bankowe z funduszami inwestycyjnymi o  potencjalnej stopie zwrotu wyższej niż lokata. - Takie rozwiązanie z jednej strony pomaga dywersyfikować oszczędności, z drugiej stanowi impuls do aktywnego inwestowania środków w fundusze - mówi ekspert Deutsche Bank.

Jak zaznacza Monika Szlosek, aby samodzielnie dokonać właściwego wyboru funduszu, trzeba dokładnie przeanalizować sytuację rynkową i spróbować odczytać możliwe scenariusze, co nie jest łatwym zadaniem i wymaga poświęcenia dużej ilości czasu - mówi. - Dlatego właśnie zdanie się na pomoc profesjonalisty w tym zakresie może być znaczącym ułatwieniem. Stosunkowo duża część badanych woli jednak polegać w tym względzie na opinii znajomego - pod wpływem rekomendacji bliskiej osoby, decyzję o zainwestowaniu w dany fundusz podjęłoby 19 proc. ankietowanych.

Niespełna 16 proc. respondentów przy wyborze funduszu kierowałoby się głównie poziomem opłat pobieranych za zarządzanie, a co dziesiąty zwróciłby uwagę na to, czy fundusz zarządzany jest przez stały zespół. - Mimo że wskazań na ten ostatni element jest stosunkowo niewiele, to jest on bardzo istotnym czynnikiem, który może zaważyć o powodzeniu inwestycji - zaznacza Monika Szlosek. - Stały zespół świadczy o stabilności, jeśli chodzi o podejmowane decyzje inwestycyjne, co z kolei z dużym prawdopodobieństwem może przełożyć się na kontynuację dobrych historycznych wyników - mówi.

Sondaż telefoniczny przeprowadził na zlecenie Deutsche Bank Polska Instytut Homo Homini 17 czerwca 2014 r. na losowej, reprezentatywnej dla ogółu mieszkańców Polski próbie respondentów

Źródło: Deutsche Bank

 

Udostępnij artykuł: