Sondaż: Zachowania kredytowe Polaków

Bankowość / Finanse i gospodarka

Z badania opinii przeprowadzonego przez MillwardBrown na zlecenie Biura Informacji Kredytowej i Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy wynika, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy 15 proc. Polaków planuje zaciągnięcie kredytu lub pożyczki. Wśród przyszłych kredytobiorców, największą popularnością będą cieszyły się kredyty ratalne, a zobowiązanie najczęściej nie przekroczy 10 tys. zł. Badanie pokazuje również, że osoby posiadające w tej chwili kredyt, przygotowując się do złożenia kolejnego wniosku kredytowego, skorzystają głównie z informacji pozyskanych ze swojego banku, a 17 proc. z nich sprawdzi swoją sytuację kredytową w BIK. Tymczasem wśród osób, które jeszcze nie są kredytobiorcami, a dopiero mają zamiar wnioskować o kredyt, odsetek chętnych do sprawdzania swoich danych w BIK znacząco wzrasta.

Z badania opinii przeprowadzonego przez MillwardBrown na zlecenie Biura Informacji Kredytowej i Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy wynika, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy 15 proc. Polaków planuje zaciągnięcie kredytu lub pożyczki. Wśród przyszłych kredytobiorców, największą popularnością będą cieszyły się kredyty ratalne, a zobowiązanie najczęściej nie przekroczy 10 tys. zł. Badanie pokazuje również, że osoby posiadające w tej chwili kredyt, przygotowując się do złożenia kolejnego wniosku kredytowego, skorzystają głównie z informacji pozyskanych ze swojego banku, a 17 proc. z nich sprawdzi swoją sytuację kredytową w BIK. Tymczasem wśród osób, które jeszcze nie są kredytobiorcami, a dopiero mają zamiar wnioskować o kredyt, odsetek chętnych do sprawdzania swoich danych w BIK znacząco wzrasta.

W ciągu najbliższego roku kredyt lub pożyczkę ma zamiar zaciągnąć 15 proc. Polaków - tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Biura Informacji Kredytowej i Fundacji Kronenberga. Co ciekawe, dwie trzecie spośród osób planujących kredyt (65 proc.) spłaca równocześnie inne zobowiązanie finansowe. Połowa badanych, którzy planują zaciągnięcie kredytu w najbliższych miesiącach deklaruje, że kwota takiego zobowiązania nie przekroczy 10 tys. zł. Skorzystanie z kredytu na większą sumę (powyżej 100 tys. złotych) ma w planie 7 proc. badanych.

140820.bik.01.300x

Choć z badania wynika, że zdecydowana większość Polaków nie myśli o kredycie w perspektywie najbliższych miesięcy, to dane w bazach informacyjnych BIK pokazują wyraźnie, że akcja kredytowa mocno przyspiesza, w szczególności jeśli chodzi o kredyty ratalne i gotówkowe.  - W II półroczu tego roku można oczekiwać kontynuacji ożywienia na rynku kredytowym, między innymi z powodu niskiej inflacji i dalszego wzrostu realnych dochodów gospodarstw domowych - Małgorzata Bielińska z Biura Informacji Kredytowej, odpowiedzialna z program edukacyjny BIK "Buduj Dobrą Historię", na potrzeby którego przeprowadzono omawiane badanie.

Wyniki badania pokazały również, na jakie cele Polacy najczęściej zaciągali posiadane obecnie kredyty. Najwięcej, bo 27 proc. ankietowanych finansuje w ten sposób bieżące wydatki (np. jedzenie lub rachunki). Kolejne popularne cele to remont mieszkania (19 proc.) oraz zakup sprzętu RTV lub AGD (18 proc.). Na cele mieszkaniowe wskazało 13 proc. respondentów. Natomiast osoby dopiero planujące kredyt, w pierwszej kolejności wymieniały zakup sprzętu domowego (27 proc.), remont mieszkania (22 proc.) i zakup samochodu (13 proc.). Do 6 proc. zmniejsza się w tym przypadku liczba tych, którzy będą chcieli sfinansować kredytem bieżące wydatki.

- Wyniki sondażu pokazują, że z pomocą kredytu finansujemy w głównej mierze te rzeczy, które kiedyś sobie zaplanowaliśmy, jednak nie są to dla nas kwestie priorytetowe -zauważa Małgorzata Bielińska - Równocześnie warto jednak zwrócić uwagę, że całkiem spora liczba respondentów wskazała, że dzięki kredytowi finansują bieżące wydatki. Jest to wynik niepokojący, bo może oznaczać, że osoby te nie są w stanie domknąć swojego domowego budżetu bez zewnętrznego finansowania.

Ankieterzy zapytali również Polaków, w jaki sposób przygotowują się do wizyty w banku przed zaciągnięciem kredytu. Ponad połowa badanych (53 proc.), którzy korzystają aktualnie z jakiegokolwiek produktu kredytowego, zanim złoży kolejny wniosek kredytowy, zasięga informacji w swoim banku. Co trzeci (32 proc.) bierze pod uwagę opinię rodziny i znajomych, a co czwarty (24 proc.) szuka informacji również w pozostałych bankach. Dane na swój temat z Biura Informacji Kredytowej chce pobrać 17 proc. ankietowanych. Nieco inaczej kształtują się odpowiedzi osób, które dopiero planują zaciągniecie zobowiązania kredytowego. Tu aż 40 proc. ma zamiar sprawdzić na stronie Biura Informacji Kredytowej, co banki wiedzą na ich temat, a 43 proc. chciałoby to zrobić osobiście w placówce BIK.

140820.bik.02.350x

 Jak podkreśla Małgorzata Bielińska z BIK, warto uzmysłowić sobie, że dobra historia kredytowa jest istotnym elementem, wspierającym nasze starania o kredyt. Wiedza o tym, jakie informacje na nasz temat znajdują się w bazie BIK, może znacznie ułatwić odpowiednie przygotowanie się do złożenia wniosku kredytowego. - Znając wszystkie mocne i ewentualne słabe strony naszej historii kredytowej, możemy bardziej świadomie ocenić, jakie są faktycznie szanse na otrzymanie satysfakcjonującej  nas oferty kredytu.

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Udostępnij artykuł: