Sopot: wzrost stawek za odbiór odpadów umiarkowany

ESG / Gospodarka / Samorządy

Podwyżki opłat za wywóz śmieci nie ominą żadnej gminy w Polsce. Są jednak gminy, w których opłaty jakie ponoszą mieszkańcy za odbiór odpadów są niższe niż gdzie indziej. Jednym z takich samorządów, gdzie ceny rosną umiarkowanie jest Sopot. Jest to jeden z niewielu samorządów w kraju, który utrzymał własny Zakład Oczyszczania Miasta, co może mieć wpływ na ograniczenie wzrostu opłat za odbiór odpadów.

Sopot, fot. aleBank
Sopot, fot. aleBank

Podwyżki opłat za wywóz śmieci nie ominą żadnej gminy w Polsce. Są jednak gminy, w których opłaty jakie ponoszą mieszkańcy za odbiór odpadów są niższe niż gdzie indziej. Jednym z takich samorządów, gdzie ceny rosną umiarkowanie jest Sopot. Jest to jeden z niewielu samorządów w kraju, który utrzymał własny Zakład Oczyszczania Miasta, co może mieć wpływ na ograniczenie wzrostu opłat za odbiór odpadów.

#AnnaDyksińska: Przez 6 lat stawki w Sopocie nie uległy zmianie. A wzrosły koszty transportu, wynagrodzeń oraz utylizacji odpadów i opłat środowiskowych #UrządMiastaSopot #OpłatyZaWywózŚmieci #UsługiKomunalne #PSZOK #PZON #OZON #Samorządy

Warto jednak pamiętać, iż niektóre samorządy zapewniają swym mieszkańcom znacznie szerszy wachlarz usług komunalnych aniżeli tylko odbiór podstawowych kategorii nieczystości stałych z posesji.

Pojemniki lub worki dla posiadaczy nieruchomości mieszkalnych

Do takich gmin bez wątpienia należy Sopot. Już 28 marca 2019 r. radni nadmorskiego kurortu przyjęli  uchwałę, regulującą zasady gospodarowania odpadami na terenie gminy.− Gmina Miasta Sopotu podejmując decyzję o pozostawieniu Zakładu Oczyszczania Miasta jako własnej jednostki zajmującej się odbiorem śmieci, kierowała się przede wszystkim bezpieczeństwem oraz finansami mieszkańców. Mieliśmy okazję obserwować kłopoty z przetargami w innych gminach, zrywanie umów, realizowanie ich w sposób niezadawalający. Powierzenie tych zadań własnej jednostce powoduje, że jest ona zorientowana na zadanie, a nie zysk. System był dobrze policzony, dlatego przez kilka lat mieszkańcy mieli opłaty na tym samym poziomie. Dopiero sytuacja zewnętrzna (koszty utylizacji i opłat środowiskowych) wymusiła wprowadzenie w tym roku podwyżek.– przypomniała Anna Dyksińska z Biura Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Sopotu.Od 14 czerwca 2013 r., kiedy to został wprowadzony poprzedni cennik, nastąpiły poważne zmiany zarówno w całej gospodarce, jak również i w obszarze gospodarki komunalnej, ze szczególnym uwzględnieniem administrowania odpadami.− Biorąc pod uwagę konieczność zbilansowania systemu, ustawowy wymóg podniesienia płacy minimalnej, coraz większe koszty zagospodarowania odpadów, rosnące koszty utrzymania taboru wraz z wymianą starych pojazdów na ekologiczne oraz konieczność wprowadzenia kolejnej frakcji, tzw. BIO, radni zdecydowali o podniesieniu opłaty za odbiór śmieci w Sopocie z 14 na 18 zł (opłata ryczałtowa) plus 4,80 zł stawka opłaty za 1 m³ wody zużytej w gospodarstwie domowym, przy czym miesięczne zużycie wody przypadające na gospodarstwo domowe każdorazowo pomniejsza się o 4 m³ – potwierdziła przedstawicielka Urzędu Miasta.Czytaj także: Sąsiad nie segreguje śmieci? Zapłacisz nawet 4 razy więcej za odbiór odpadów

W konsekwencji przeciętne sopockie gospodarstwo domowe zapłaci za wywóz nieczystości stałych średnio o 29% więcej aniżeli dotychczas. Nowe taryfy nie obejmą rodzin wielodzietnych, dla których utrzymano dotychczasową, zryczałtowaną stawkę na poziomie 30 złotych. Przedstawiciele sopockiego magistratu podkreślają jednak, iż wprowadzona podwyżka ma charakter umiarkowany w porównaniu z wieloma polskimi miastami.Anna Dyksińska wskazała także, iż w tym samym czasie władze Tarnobrzegu podniosły stawki za wywóz odpadów komunalnych średnio o 100%, Łodzi o 85%, Kartuz o 65%, natomiast Ostrowa Wielkopolskiego o 63%. Natomiast Rumia, kolejne miasto spośród aglomeracji trójmiejskiej, zdecydowało się na trzydziestopięcioprocentowe zwiększenie opłaty za wywóz śmieci.

Miasto zabierze kanapę i gruz

Na co mogą liczyć mieszkańcy Sopotu w ramach wnoszonych opłat? Podstawowym świadczeniem miasta jest odbiór nieczystości stałych z następujących kategorii:
  • odpady zmieszane i zielone,
  • makulatura,
  • szkło,
  • plastik,
  • opakowania wielomateriałowe.
Ponadto, władze miasta zapewniają swym mieszkańcom szereg dodatkowych usług, które umożliwiają łatwe pozbycie się różnorakich odpadów nietypowych. Oferta ta zadowoli przede wszystkim osoby, przeprowadzające okresowe remonty swych mieszkań, które w wielu gminach muszą na własną rękę organizować wywóz relatywnie niewielkiej ilości gruzu na składowisko.− Raz w roku każdemu właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo do przekazania odpadów budowlanych i rozbiórkowych niezawierających odpadów niebezpiecznych w ilości 1 m3 – potwierdziła Anna Dyksińska.Sopot, podobnie jak wiele innych miast, ułatwił również pozbywanie się niepotrzebnych mebli, sprzętów domowych i innych obiektów gabarytowych, które należy wystawić w jeden, wyznaczony dzień tygodnia. To jednak nie wszystko.− Od 2016 roku mieszkaniec może zgłosić nieodpłatny odbiór, bezpośrednio z mieszkania, sprzętu AGD i RTV o wadze powyżej 20 kg. Na terenie miasta zainstalowano też 7 specjalnych pojemników do zbierania drobnego sprzętu elektronicznego, baterii i żarówek – nadmieniła przedstawicielka sopockiego ratusza.Czytaj także: Opłaty za wywóz śmieci wzrosną nawet o 400 proc.?

Jeżeli ktoś spóźni się z wystawieniem gabarytów, bądź dysponuje innymi zbędnymi przedmiotami w rodzaju opon, które nie są odbierane przez śmieciarki, może skorzystać z usług  punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).− Można tam również dostarczyć  odzież i tekstylia oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny – powiedziała Anna Dyksińska.Odrębną formę odbioru przewidziano dla posiadaczy różnego rodzaju niebezpiecznych substancji chemicznych, w rodzaju rozpuszczalników, starych farb i klejów czy pestycydów. Odpady takie, podobnie jak zbiorniki po aerozolach czy akumulatory i świetlówki, należy przekazać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON).− Dwa razy do roku organizowana jest objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych (OZON). Ponadto w aptekach zbierane są przeterminowane leki, z kolei w placówkach oświatowych, w urzędzie i placówkach handlowych zbierane są zużyte baterie – przypomina przedstawicielka magistratu.Posiadacze nieruchomości mieszkalnych otrzymują też od miasta pojemniki lub worki, służące do zbiórki posegregowanych śmieci.

Przedsiębiorcy płacą od pojemnika

 Nowe zasady, wprowadzone przez sopockich rajców, objęły również nieruchomości niezamieszkane, w tym należące do firm. W tym przypadku z ostatnią zmianą taryfy za odbiór nieczystości stałych mieliśmy do czynienia cztery lata temu.− W nowej uchwale ustalone zostały stawki opłaty za jednorazowe opróżnianie pojemnika z odpadami komunalnymi, w zależności od jego pojemności. Przykładowo odbiór pojemnika 60 litrowego z odpadami posegregowanymi będzie kosztował 9 zł, zaś z nieposegregowanymi 18 zł. Koszty wzrosną tu o również o około 29% − potwierdza Anna Dyksińska.Przypomina również, że posiadacze nieruchomości niezamieszkałych wnoszący opłatę mają zagwarantowany wywóz odpadów zmieszanych, kuchennych biodegradowalnych, zielonych oraz selektywnie zebranych, takich jak papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe, bez ograniczeń ilościowych.− Radni zdecydowali również o rodzajach i stawkach dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Dotyczy to przede wszystkim wynajmowania pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych, mycia, dezynfekcji oraz usuwaniu larw i robactwa z pojemników do zbierania odpadów, odbioru i zagospodarowania od właścicieli nieruchomości odpadów budowlanych i rozbiórkowych w workach lub kontenerach – dodała przedstawicielka sopockiego ratusza.Warto dodać, iż część opłat pobieranych od posiadaczy nieruchomości przeznaczanych jest na cele związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, poprzez likwidację tzw. dzikich wysypisk śmieci. Z tego samego źródła finansowane są również działania o charakterze edukacyjnym.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: