S&P Global Ratings: trend ryzyka branżowego dla polskich banków nadal jest negatywny

Gospodarka

S&P Global Ratings nadal postrzega trend ryzyka branżowego dla polskich banków jako negatywny, wynikający m.in. ze spadku wyniku odsetkowego netto w warunkach zwiększonych strat kredytowych oraz obciążeń niezwiązanych z dochodami (podatek bankowy). Długofalowym zagrożenia dla stabilności polskiego sektora bankowego jest rosnąca presja na jego profil ryzyka i stopy zwrotu, podała agencja.

gospodarka, straty, wykres
Fot. stock.adobe.com / Engdao

S&P Global Ratings nadal postrzega trend ryzyka branżowego dla polskich banków jako negatywny, wynikający m.in. ze spadku wyniku odsetkowego netto w warunkach zwiększonych strat kredytowych oraz obciążeń niezwiązanych z dochodami (podatek bankowy). Długofalowym zagrożenia dla stabilności polskiego sektora bankowego jest rosnąca presja na jego profil ryzyka i stopy zwrotu, podała agencja.

#S&P: Obserwuje się długofalowe #Zagrożenia dla stabilności polskiego #SektorBankowy wynikające z rosnącej presji na jego profil ryzyka i stopy zwrotu #Kryzys #KredytyFrankowe #PodatekBankowy #StopyProcentowe @SPGlobalRatings

"Nadal postrzegamy trend ryzyka branżowego dla polskich banków jako negatywny.

Polskie banki zmagają się ze spadkiem wyniku odsetkowego netto w warunkach zwiększonych strat kredytowych i innych obciążeń, takich jak podatek bankowy niezwiązany z dochodami" ‒ czytamy w raporcie.

Niemal zerowe stopy procentowe

Według S&P, wyzwaniem dla banków będzie dalsza redukcja kosztów operacyjnych i znalezienie alternatywnych źródeł przychodów w warunkach prawie zerowych stóp procentowych, które są dla Polski nowością.

Czytaj także: KNF: 17 banków wykazało łączną stratę w wysokości 1 mld zł na koniec lipca

Procesy sądowe z frankowiczami

"Ponadto, w związku z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie kredytów we frankach szwajcarskich jesienią 2019 r., istnieje ryzyko, że polskie sądy mogą uznać dużą liczbę umów kredytowych za nieuczciwe, generując tym samym dodatkowe koszty dla sektora bankowego" ‒ czytamy także.

Długofalowe zagrożenia dla stabilności banków

S&P wskazała także, że obserwuje długofalowe zagrożenia dla stabilności polskiego sektora bankowego wynikające z rosnącej presji na jego profil ryzyka i stopy zwrotu.

Czytaj także: NBP: zysk sektora bankowego spadł 52,1 proc. rdr w okresie styczeń-lipiec 2020 r.

"Co ważne, kluczowymi czynnikami łagodzącymi takie ryzyko, przynajmniej w perspektywie krótko- i średnioterminowej, są zdrowy kapitał regulacyjny oraz względna łatwość banków w pozyskiwaniu finansowania z depozytów" ‒ zaznaczono.

Sektor bankowy w Polsce S&P klasyfikuje w grupie „4” w ramach swojej oceny ryzyka sektora bankowego w Polsce (BICRA).

Niektóre z pozostałych krajów w grupie „4” to Hiszpania, Słowenia i Irlandia.

Czytaj także: Agencja S&P podtrzymuje prognozę spadku PKB Polski o 4 proc. w 2020 roku

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: