S&P: ocena kredytowa Polski pozostaje na poziomie „A-” z perspektywą stabilną

Gospodarka

Agencja S&P Global Ratings nie opublikowała w piątek nowego raportu w sprawie ratingu Polski, ale dokonała jego okresowego przeglądu - poinformowała agencja w piątek w komunikacie. Ocena kredytowa Polski wg S&P pozostaje na poziomie "A-" z perspektywą stabilną.

S&P
Fot. stock.adobe.com/Сake78 (3D & photo)

Agencja S&P Global Ratings nie opublikowała w piątek nowego raportu w sprawie ratingu Polski, ale dokonała jego okresowego przeglądu - poinformowała agencja w piątek w komunikacie. Ocena kredytowa Polski wg S&P pozostaje na poziomie "A-" z perspektywą stabilną.

"Przeprowadziliśmy półroczne przeglądy oceny kredytowej poniższych podmiotów (na liście znajduje się Polska - przyp. red.). W półrocznym przeglądzie S&P ocenia bieżące ratingi pod kątem ostatnich osiągnięć emitenta/emitentów oraz ostatnich wydarzeń rynkowych. Dla krajów, regionów oraz samorządów z regionu EMEA częstotliwość półrocznych przeglądów wynika z naszego kalendarza ratingowego" - napisano w raporcie.

Czytaj także: Agencja Fitch potwierdziła rating Polski, system bankowy stabilny >>>

"Półroczne przeglądy mogą, w zależności od ich wyniku, skutkować skierowaniem ratingu do przeglądu przez komitet ratingowy, który może skutkować podjęciem działania pod adresem ratingu (rating action). Poniższa lista podmiotów nie ma na celu wskazanie, czy działanie pod adresem ratingu jest lub nie jest prawdopodobne w najbliższej przyszłości" - dodano.

Oprócz Polski nowego raportu ratingowego S&P nie wydała w piątek dla kilku zagranicznych podmiotów.

"Ryzyka makro związane z Covid-19 równoważą mocne bufory fiskalne i zewnętrzne Polski"

Stabilna perspektywa ratingu Polski odzwierciedla równoważące się czynniki: ryzyka makro związane z Covid-19 oraz mocne bufory fiskalne i zewnętrzne Polski - ocenia agencja S&P Global Ratings w raporcie dotyczącym Polski.

Stabilna perspektywa ratingu Polski odzwierciedla równowagę między ryzykami makroekonomicznymi związanymi z Covid-19 a mocnymi buforami fiskalnymi i zewnętrznymi Polski.

- napisano w raporcie z 5 kwietnia.

"Wsparciem dla ratingu jest zdywersyfikowana gospodarka Polski, wykształcona siła robocza, członkostwo w UE, rozsądne poziomy zadłużenia publicznego i prywatnego, solidne wskaźniki zewnętrzne, rozważna polityka monetarna, zdrowy system bankowy oraz relatywnie głęboki krajowy rynek kapitałowy. Ograniczeniem dla ratingu są z kolei: niższa przewidywalność długoterminowej polityki, umiarkowany poziom dochodów oraz niesprzyjający profil demograficzny" - dodano.

Agencja S&P mogłaby zdecydować się na podwyżkę ratingu, jeżeli po przejściowym szoku polska gospodarka wróciłaby na ścieżkę silnego wzrostu, co zwiększałoby poziom dochodów bez generowania nierównowag zewnętrznych.

Rating mógłby znaleźć się pod presją, jeżeli pandemia znacząco osłabiłaby odbudowę gospodarki i średnioterminowe perspektywy wzrostu, prowadząc do pogorszenia się sytuacji fiskalnej Polski znacząco poza oczekiwania agencji.

Negatywnie na rating oddziaływałoby także ewentualne znaczące ograniczenie transferów UE do Polski, "na przykład na skutek napięć politycznych" między Warszawą a Brukselą.

W podobnym kierunku oddziaływałaby materializacja fiskalnych zobowiązań warunkowych rządu związanych z instrumentami pomocowymi lub dalsze zwiększanie udziału rządu w systemie finansowym.

S&P prognozuje deficyt general government na na 5,5% PKB

S&P Global Ratings zrewidował także prognozę deficytu general government Polski do 5,5% PKB w tym roku z 5,1% PKB oczekiwanych na ten rok w październiku ub.r., podała agencja. Zadłużenie tego sektora osiągnie w 2021 r. - według agencji - 60,2% (wobec 62,1% oczekiwanych w październiku).

S&P spodziewa się deficytu "general government" w latach 2022-2024 na poziomach odpowiednio: 3% PKB, 2,9% PKB i 2,9% PKB.

Z kolei zadłużenie sektora oczekiwane jest na poziomie 60,3% PKB w 2022 r., 60,9% PKB w 2023 r. i 61,7% w 2024 r.

"Ryzyko finansowania w 2021 r. jest równie niskie, nawet jeśli deficyty fiskalne pozostaną na wysokim poziomie 5,5% PKB. Wynika to z dobrego dostępu Polski do rynku i dostępnych instrumentów unijnych, a z tego, że znaczna część potrzeb finansowych Polski została już prefinansowana w ubiegłym roku. Ponad 50% potrzeb pożyczkowych budżetu państwa na 2021 r. zostało już zaspokojonych do końca marca" - czytamy w raporcie analitycznym dotyczący Polski, który został przygotowany przez zespół S&P Global Ratings.

1 kwietnia Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał wstępne dane, według których deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniósł na koniec 2020 roku 6,9% PKB (wobec 0,7% rok wcześniej). Zadłużenie tego sektora sięgnęło 57,5% PKB na koniec 2020 r. (wobec 45,6% PKB rok wcześniej - po rewizji).

Wiarygodność kredytowa Polski

Wiosenną rundę przeglądów ratingu Polski przez główne agencje zakończy 30 kwietnia Moody's.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski według Fitch (potwierdzony 19 marca br.) i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne. 

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews
Udostępnij artykuł: