S&P: przejęcie Idea Banku neutralne dla profilu ryzyka i modelu biznesowego Pekao

Z rynku

Przejęcie przez Bank Pekao wybranych aktywów i zobowiązań Idea Banku nie ma istotnego wpływu na kapitalizację, profil ryzyka i model biznesowy Pekao - napisał w komentarzu Michał Selbka, dyrektor w S&P.

Bank Pekao S.A. - Logo
Bank Pekao - Logo (źródło: Pekao S.A.)

Przejęcie przez Bank Pekao wybranych aktywów i zobowiązań Idea Banku nie ma istotnego wpływu na kapitalizację, profil ryzyka i model biznesowy Pekao - napisał w komentarzu Michał Selbka, dyrektor w S&P.

Z końcem 2020 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny poddał przymusowej restrukturyzacji Idea Bank, który został przejęty przez Bank Pekao. Łącznie przejmowane aktywa Idea Banku wynoszą 14,4 mld zł, co stanowi około 6 proc. dotychczasowych aktywów Banku Pekao.

BFG udzieli Bankowi Pekao dotacji w wysokości 193 mln zł w celu pokrycia różnicy między wartością przejmowanych zobowiązań Idea Bank i wartością przejmowanych praw majątkowych tego banku. Pekao informował, że łączne koszty integracji szacowane są na 120 mln zł.

Czytaj także: Przymusowa restrukturyzacja i umorzenie akcji Idea Banku obciążą wynik Getin Holding kwotą 151,17 mln zł w 2020 r. >>>

Nie spodziewamy się żadnych innych materialnych kosztów dla Pekao powyżej szacowanych 120 mln zł. Zapewniony program gwarancji umożliwia rozpoznanie wagi ryzyka 0 proc. dla większości nabytych aktywów, dlatego nie spodziewamy się istotnego wpływu na kapitalizację Pekao.

"Uważamy również, że ryzyko sporów sądowych dla Pekao jest ograniczone, biorąc pod uwagę strukturę tej transakcji" - napisał Selbka.

Czytaj także: Dużo pytań i wątpliwości wokół przymusowej restrukturyzacji Idea Banku >>>

S&P ocenia, że Idea Bank w przeciwieństwie do Pekao celował w bardziej ryzykowne segmenty rynku i dlatego nie oczekuje znaczących korzyści dla modelu biznesowego Pekao z nowo pozyskanych relacji z klientami.

Brak przesłanek do zmiany strategii Banku Pekao

Obecnie agencja nie ocenia tej akwizycji jako przesłanki do zmiany strategii Pekao. S&P nie postrzega wysokiej rotacji ścisłej kadry zarządzającej (w tym przetasowań w latach 2019-2020) jako ryzyka dla banku. Uważa jednak, że jeśli będą one kontynuowane w latach 2021-2022, to mogą spowodować dodatkową niepewność wokół jakości zarządzania Pekao.

Długoterminowy rating S&P dla Pekao SA jest na poziomie "BBB+", a krótkoterminowy na "A-2".

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: