Rating GetBack w dół

Z rynku

EuroRating obniżył rating kredytowy GetBack do poziomu B+ z BB. Perspektywa ratingu została określona jako negatywna. Z kolei S&P Global Ratings umieścił ratingi długo- i krótkoterminowy GetBack (oba na poziomie B) na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym.

Logo GetBack
Źródło: Materiały prasowe GetBack

EuroRating obniżył rating kredytowy GetBack do poziomu B+ z BB. Perspektywa ratingu została określona jako negatywna. Z kolei S&P Global Ratings umieścił ratingi długo- i krótkoterminowy GetBack (oba na poziomie B) na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym.

S&P: istnieje ryzyko, że #GetBack może nie udać się refinansowanie długu, dalsze podwyższanie kapitału oraz emisja nowego długu w celu spłaty obecnych zobowiązań i finansowania wzrostu #rating

"Przeprowadzona nadzwyczajna weryfikacja ratingu kredytowego nadanego GetBack uwzględnia decyzję nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z 17 kwietnia 2018 r. o dodatkowej emisji 50 mln nowych akcji, a także nowe wydarzenia z ostatnich dni dotyczące spółki" - czytamy w komunikacie.Według agencji, utrzymywany dotychczas rating dla GetBack na poziomie BB zakładał realizację pełnego planu ogłoszonego przez spółkę na początku marca 2018 r. w zakresie jej dokapitalizowania dwoma emisjami nowych akcji na łączną kwotę co najmniej 500 mln zł, co według szacunków agencji miało istotnie wzmocnić i ustabilizować pozycję płynnościową i kapitałową spółki."W wyniku szeregu niefortunnych zdarzeń dotyczących GetBack, jakie miały miejsce w ciągu kilku ostatnich tygodni, giełdowy kurs akcji i obligacji windykacyjnej spółki gwałtownie spadł, a ponadto od 16 kwietnia br. notowania jej akcji i obligacji zostały na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego bezterminowo zawieszone. Jakkolwiek sam fakt uchwalenia przez WZA spółki dodatkowej emisji 50 mln nowych akcji EuroRating ocenia pozytywnie, to agencja spodziewa się, że nawet przy założeniu, że obie uchwalone emisje akcji zostaną skutecznie przeprowadzone w krótkim czasie, z uwagi na bardzo niski ostatnio rynkowy kurs akcji, spółka najprawdopodobniej zdoła pozyskać relatywnie niewielkie środki (znacznie niższe niż zakładał pierwotny plan spółki)" - czytamy także.  

Co wpłynęło na obniżenie ratingu?

Na obniżenie ratingu GetBack wpłynęły w sposób istotny także ostatnie negatywne informacje dotyczące spółki."W szczególności dotyczy to publikacji przez zarząd prawdopodobnie nieprawdziwych informacji na temat finalizowanych uzgodnień dotyczących warunków dużego dofinansowania (co było przyczyną zawieszenia przez giełdę na wniosek KNF notowań akcji i obligacji spółki). Inną negatywną informacją było także przesunięcie przez GetBack terminu spłaty jednej z serii zapadających obligacji. EuroRating nie traktuje tego jako zdarzenia typu default, ponieważ przesunięcie terminu spłaty zostało uzgodnione z obligatariuszem. Niemniej jednak agencja zwraca uwagę na fakt, iż jest to kolejne zdarzenie osłabiające wiarygodność spółki na rynku kapitałowym" - podano dalej.Według agencji, negatywna perspektywa ratingu wynika z oceny agencji, że wobec ostatnich wydarzeń i utraty przez GetBack zaufania wśród inwestorów, spółce będzie bardzo trudno emitować nowe obligacje, które mogłyby służyć do refinansowania zapadających serii i/lub do spłaty obligacji z opcją put, które mogą zostać przedstawione do przedterminowego wykupu."Wobec spodziewanej umiarkowanej wartości dokapitalizowania spółki w ramach nowych emisji akcji, może to oznaczać, że sytuacja finansowa spółki nadal będzie pozostawać pod negatywną presją" - czytamy także.

Co grozi spółce?

Wcześniej, S&P Global Ratings umieścił ratingi długo- i krótkoterminowy GetBack (oba na poziomie B) na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym."Umieszczenie na liście obserwacyjnej odzwierciedla potencjalną wielostopniową obniżkę ratingów lub ogłoszenie selektywnego defaultu spółki, ponieważ istnieje ryzyko, że GetBack może nie udać się refinansowanie długu, dalsze podwyższanie kapitału oraz emisja nowego długu w celu spłaty obecnych zobowiązań i finansowania wzrostu. GetBack ma obecnie trudności ze spłatą co najmniej jednej z prywatnych emisji długu w całości i we właściwym czasie" - czytamy w komunikacie.W najgorszym scenariuszu, spółce grozi ogłoszenie selektywnego defaultu w stosunku do części obecnych zobowiązań, podkreśliła agencja.Według S&P, negatywne skutki obecnej sytuacji będę odczuwalne nawet w scenariuszu spłaty na czas w zakresie zdolności spółki do pozyskiwania w przyszłości finansowania i kapitału, a także modelu biznesowego i jej reputacji.

Bezterminowe zawieszenie obrotu akcjami i obligacjami

16 kwietnia br. GetBack podał, że negocjuje z PKO Bankiem Polskim oraz Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) uzyskanie finansowania o charakterze kredytowo-inwestycyjnym w kwocie do 250 mln zł. Obie instytucje stanowczo zdementowały te informacje.17 kwietnia br. rada nadzorcza GetBack odwołała ze skutkiem natychmiastowym Konrada Kąkolewskiego z funkcji prezesa oraz ze składu zarządu GetBack. Rada oddelegowała Kennetha Williama Maynarda, przewodniczącego RN do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu oraz członka zarządu GetBack na okres do 15 czerwca.Także 17 kwietnia akcjonariusze GetBack zdecydowali o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia emisji do 50 mln akcji w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.GPW zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack najpierw na dzień 16 kwietnia, a następnie - na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) - bezterminowo.GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: