SPACER ULICĄ BANKOWĄ

Finanse i gospodarka

"O zamożności decydują obyczaje, a nie bogactwa"Monteskiusz, filozof "Kultura, to jest coś, co pozostaje po tym, co było"Selma Lagerloef, pisarka

PROWADZĄCY: PRZEMYSŁAW WIŚNIEWSKI
Departament Edukacji i Wydawnictw Narodowego Banku Polskiego

Organizator:
Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.

W dniu 5 czerwca w Centrum Nauki Kopernik w ramach obchodów 20-lecia Centrum Prawa Bankowego i Informacji odbyła się prelekcja dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzona przez Przemysława Wiśniewskiego z Departamentu Edukacji i Wydawnictw Narodowego Banku Polskiego, współtwórcę i animatora Centrum Pieniądza w Narodowym Banku Polskim oraz wieloletniego szefa Fundacji „Ulica Bankowa” pt. „Spacer ulicą Bankową”

120604.ul.bank.02.450x299

270 młodych ludzi wysłuchało 45-minutowego wykładu o kulturze ekonomicznej, kulturze bankowej i kulturze narodowej zilustrowanego slajdami.

120604.ul.bank.03.450x302

120604.ul.bank.04.450x319

Przybliżone zostały im sylwetki księdza Piotra Wawrzyniaka wybitnego organizatora życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego Wielkopolan, który mawiał: „narody mierzy się wedle tego, jak płacą swoje rachunki. Natychmiastowe płacenie rachunków, szybkie załatwianie interesów, odpowiadanie na listy jest miarą kultury danego społeczeństwa” oraz profesora Eugeniusza Romera znakomitego polskiego naukowca, geografa, twórcy polskiej kartografii. Ten ostatni stworzył kilka interesujących map (np. mapę zamożności mieszkańców różnych regionów dawnej Polski, mapę pokazującą poziom wykształcenia Polaków).

Młodzi słuchacze zobaczyli unikatowe znaczki pocztowe wydane z okazji 300-lecia Narodowego Banku Anglii, 200-lecia Banku Stanów Zjednoczonych, 120-lecia Narodowego Banku Serbii, a nawet znaczki pocztowe wydrukowane z okazji powstania Banku Narodowego Tonga. Mogli porównać budynki niektórych filharmonii i banków, które okazały się do siebie bliźniaczo podobne – kultura i bankowość idą w parze

Przemysław Wiśniewski przedstawił także projekt powstającego Centrum Pieniądza im. Sławomira S. Skrzypka w Narodowym Banku Polskim.

Wykład zakończyło krótkie przemówienie skierowane do młodzieży przez Prezesa Związku Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza.

120604.ul.bank.05.450x301

120604.ul.bank.06.450x299

W prelekcji udział wzięła młodzież z:

 1. Gimnazjum Nr 150 w Warszawie
 2. Gimnazjum Nr 42 w Warszawie
 3. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego „Szkoła Liderów” w Warszawie
 4. Zespołu Szkół Nr 17 w Warszawie
 5. Gimnazjum Nr 141 w Warszawie
 6. Gimnazjum Nr 96 w Warszawie
 7. Szkoły Podstawowej Nr 220 w Warszawie
 8. Zespołu Szkół nr 3 w Warszawie
 9. VII Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Warszawie
 10. Technikum Ekonomicznego Nr 10 w Warszawie

Po prelekcji młodzież otrzymała upominki przygotowane przez:

 1. Biuro Informacji Kredytowej
 2. Krajową Izbę Rozliczeniową
 3. BIG InfoMonitor
 4. Diebold
 5. Wolters Kluwer
 6. Centrum Prawa Bankowego i Informacji
 7. Wincor Nixdorf

Wykład został bardzo pozytywnie odebrany zarówno przez młodzież, jak i przez nauczycieli. Ci ostatni byli żywo zainteresowani kolejnymi tego typu projektami.

120604.ul.bank.07.450x298

120604.ul.bank.08.450x298

120604.ul.bank.09.450x300

 

Udostępnij artykuł: