Spada aktywność inwestorów na GPW

Polecamy

Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku GPW wyniósł we wrześniu 2,8% rdr, zaś spadek wartości obrotu obligacjami na rynku Catalyst 9,6% rdr

Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku GPW wyniósł we wrześniu 2,8% rdr, zaś spadek wartości obrotu obligacjami na rynku Catalyst 9,6% rdr

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku wyniosła we wrześniu 2016 r. 17,6 mld zł, czyli o 15% mniej niż rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła rok do roku o 2,8%, do poziomu 16,5 mld zł. Również na rynku NewConnect odnotowano spadek wartości obrotu akcjami rok do roku. Łącznie wartość obrotu we wrześniu 2016 r. wyniosła 147 mln zł, czyli o 24,7% mniej niż rok wcześniej - podała warszawska giełda.

We wrześniu br. spadł także wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy - wyniósł on 514,8 tys. szt., co oznacza spadek o 2,1% wobec września 2015 r. Jednocześnie, rok do roku, odnotowano 58,3-procentowy wzrost wolumenu obrotu kontraktami na akcje, który osiągnął historycznie rekordowy poziom 178,9 tys. szt.

Z kolei wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec września 78,7 mld zł, co oznacza wzrost o 11,4% rok do roku. Łączna wartość obrotu na rynku Catalyst spadła jednak rdr o 11,8%, do 204,9 mln zł.

Warto dodać, że kapitalizacja 431 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec września br. wyniosła 515,7 mld zł, a łączna kapitalizacja 484 spółek krajowych i zagranicznych 948,6 mld zł.

Na Głównym Rynku we wrześniu 2016 r. zadebiutowały dwie spółki: ASM Group i Vivid Games. W obu przypadkach było to przejście z rynku NewConnect. Na rynku NewConnect zadebiutowały trzy spółki: iFun4All, Polska Meat i QubicGames.

Leszek Sadkowski

Udostępnij artykuł: