Spada bezrobocie we Francji

Komentarze ekspertów

Środowa sesja rozpoczęła się od publikacji danych obrazujących aktualną sytuację ekonomiczną za Odrą.W październiku niemiecki klimat konsumpcyjny Gfk wzrósł do 7.1 pkt, co jest najlepszym wynikiem od ostatnich sześciu lat.

Kilka godzin później dobre informacje napłynęły również z Francji, gdzie zgodnie z danymi opublikowanymi przez tamtejszy resort pracy, po raz pierwszy od dwóch lat spadła liczba osób bezrobotnych. Uwagę inwestorów przyciągnęły także wiadomości dotyczące USA, gdzie w ostatnim miesiącu wzrosła – do 421K – liczba sprzedanych domów na rynku pierwotnym. Słabsze od prognozowanych okazały się natomiast dane o dynamice tamtejszych zamówień na dobra trwałego użytku, która wyniosła -0.1% m/m. Ekonomistów zaniepokoiło również wystąpienie sekretarza stanu USA – Jacob’a Lew’a, który poinformował o osiągnięciu przez Stany Zjednoczone limitu zadłużenia.

Podczas dzisiejszej sesji uwagę inwestorów przyciągną kolejne przemówienia przedstawicieli banków centralnych. Z Wielkiej Brytanii oraz USA napłyną informacje o PKB (prognoza 0.7% k/k w Wielkiej Brytanii oraz 2.6% k/k w USA). Nad Tamizą opublikowane zostaną również dane o dynamice inwestycji biznesowych (prognoza 0.9% k/k) oraz saldzie rachunku bieżącego (prognoza -12.0B funtów). Popołudniu poznamy także cotygodniowe wiadomości z amerykańskiego rynku pracy.

dr Maciej Jędrzejak,
Saxo Bank

Udostępnij artykuł: