Spada bezrobocie wśród młodych

Raporty

Z danych Eurostatu na podstawie Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności wynika, że odsetek młodych ludzi, którzy nie mogą znaleźć pracy, w sierpniu br. wyniósł 22,8 proc. To wciąż bardzo dużo, ale zdecydowanie mniej niż rok temu, gdy przekraczało ono 27,7 proc. Co więcej - bezrobocie wśród młodych zaczęło spadać po raz pierwszy od 5 lat.

Polscy przedsiębiorcy wiedzą, że bezrobocie młodych ludzi to poważne wyzwanie dla gospodarki. tym, że na zatrudnieniu młodych można zyskać, przekonali się przedsiębiorcy korzystający z dostępnego od stycznia br. na polskim rynku programu „Leasing Europejski. Praca dla młodych”. Projekt jest efektem współpracy EFL oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Jeżeli firma, która w okresie ostatnich 6 miesięcy zatrudniła lub nadal zatrudnia przynajmniej jedną osobę w wieku 15-24 lata lub oferuje staże czy programy szkoleniowe dla młodych osób, może uzyskać ofertę tańszego leasingu. Dzięki wspólnym działaniom EFL i EBI mali i średni przedsiębiorcy uzyskują dostęp do atrakcyjnego finansowania swoich inwestycji, jednocześnie wspierając młodych ludzi w rozwoju zawodowym.

Zatrudniają i uczą

Małe i średnie firmy są siłą polskiej gospodarki. Generują zdecydowaną większość PKB i stanowią fundament stabilnego rozwoju gospodarek światowych. Choć odgrywają kluczową rolę w życiu gospodarczym, nie zawsze mają środki  na systematyczny rozwój.  Wspólna inicjatywa EFL i EBI pokazuje w praktyce, że prowadząc działalność biznesową, można jednocześnie wspierać zatrudnienie młodych ludzi, rozwijać się i wpływać na zmniejszenie skali bezrobocia. Okazuje się, że najwięcej umów przystąpienia do programu „Leasing Europejski. Praca dla młodych” podpisały przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 50 osób. 

Młodzi szybciej ze stałym miejscem pracy

Firma Stek-Rol z 20-letnim stażem na polskim rynku jest przykładem przedsiębiorstwa, które skorzystało z tej inicjatywy  Spółka od 2003 roku rozpoczęła tworzenie sieci handlowej pod nazwą „Jubilatka”. Obecnie działa już 30 sklepów w ramach sieci, które prowadzą sprzedaż artykułów spożywczo-przemysłowych. W ciągu ostatnich 6 miesięcy zatrudniono w niej 31 osób w grupie wiekowej do 24 lat. Umowa leasingowa na preferencyjnych warunkach umożliwiła firmie zakup mebli sklepowych oraz urządzeń chłodniczych do trzech nowo otwartych placówek handlowych. Łącznie skorzystanie z oferty pozwoliło na utworzenie 30 nowych miejsc pracy dla młodych pracowników. Środki pozyskane z leasingu pozwoliły na sfinansowanie nowych punktów bez konieczności angażowana środków własnych, które dzięki temu mogły zostać z kolei przeznaczone na zakup towarów do nowo powstałych sklepów. Co więcej, gdyby firma nie zdecydowała się na dołączenie do projektu, nowo zatrudnione osoby w grupie wiekowej do 24 lat zyskałyby miejsca pracy z kilkumiesięcznym opóźnieniem.

Inny przykład: właściciel firmy ALSPAW, także korzystający z programu, w ciągu ostatniego półrocza zatrudnił 18 osób w wieku 16-24 lata, których wyuczono zawodu spawacza. Obecnie ALSPAW zatrudnia 28 osób w wieku 16-24 na różnych stanowiskach: są to ślusarze, spawacze, kierowcy i pracownicy biurowi. Firma, korzystając z programu EFL i EBI, mogła dokonać zakupu nowych maszyn, co miało bezpośredni wpływ na wzrost zatrudnienia. 

Przede wszystkim wsparcie finansowe

Wśród głosów przedsiębiorców, uwzględnionych w ostatnim raporcie EFL „Młodzi na rynku pracy. Pod lupą” jako sposób na zwiększenie zatrudniania młodych ludzi na pierwszym miejscu pojawia się pokrycie kosztów zatrudnienia w całości lub części. Przedsiębiorcy podkreślają, że zatrudnienie młodych ludzi to inwestycja,  jednak jej koszty są zbyt wysokie i zwracają się dopiero po kilku latach. Trzeba stworzyć więc takie mechanizmy, również finansowe, które pozwolą firmom łatwiej inwestować w rozwój poprzez zatrudnianie młodych.

– Dla przezwyciężenia problemu bezrobocia wśród  młodych co najmniej tak samo ważne, jak zapewnienie młodym absolwentom lepszego startu w zawodzie, jest  też wsparcie drugiej strony,  czyli małego i średniego biznesu – mówi Radosław Kuczyński, prezes EFL. Firmy chętniej przyjmą na staż, a następnie zatrudnią młodych ludzi, jeżeli otrzymają odpowiednie wsparcie m.in. w formie zachęt wymiernych w pieniądzu, preferencyjnych warunków finansowania. Właśnie przez korzystne rozwiązania, jakie proponujemy MŚP w ramach projektu „Leasing Europejski. Praca dla młodych”, chcemy wspierać i zachęcać przedsiębiorców do zatrudniania młodych ludzi. Wraz z EBI wypracowaliśmy takie narzędzie, które pozwala firmom zatrudniającym młodych uzyskać finansowanie o 0,45 punktu procentowego tańsze w stosunku do naszej standardowej oferty rynkowej – podsumowuje Kuczyński.

Źródło: Europejski Fundusz Leasingowy

Udostępnij artykuł: