Spada liczba nadawanych obywatelstw w UE

Gospodarka

Według udostępnionego właśnie opracowania Eurostatu „People on the move - statistics on mobility in Europe” spośród 512 milionów osób mieszkających w UE w 2018 r. 7,8% miało obywatelstwo inne niż kraju zamieszkania. 3,4% miało obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE i 4,4% państwa członkowskiego spoza UE.

Ludzie na tle flag krajów Unii Europejskiej
Fot. stock.adobe.com/Photomarine

Według udostępnionego właśnie opracowania Eurostatu „People on the move - statistics on mobility in Europe” spośród 512 milionów osób mieszkających w UE w 2018 r. 7,8% miało obywatelstwo inne niż kraju zamieszkania. 3,4% miało obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE i 4,4% państwa członkowskiego spoza UE.

#WitoldGadomski: Szczyt imigracji wystąpił w roku 2015, gdy do państw #UE przybyło 4,7 mln osób @MSWiA_GOV_PL

Największy udział obywateli innego państwa mają:  Luksemburg (41% ludności), Cypr (13%) i Irlandia (9%). Największy odsetek obywateli spoza UE występuje w Estonii i na Łotwie (14%) oraz w Austrii (8%).W ostatnich latach szczyt imigracji do krajów UE wystąpił w roku 2015, gdy do państw UE przybyło 4,7 mln osób. W roku 2016 było to 4,3 mln, a w roku 2017 4,4 mln. Statystyki obejmują przyjazdy na stałe i czasowe, nie krótsze niż 1 rok.

Włochy - najwięcej imigrantów z obywatelstwem spoza Unii

W 2017 r. osoby z obywatelstwem spoza UE stanowiły 46% imigrantów, 30% to osoby z obywatelstwem innego państwa członkowskiego UE, a 23% to obywatele powracający do kraju, z którego pochodzili.W 2018 roku największy udział imigrantów z obywatelstwem spoza UE wystąpił we Włoszech (70% ogółu imigrantów), Słowenii (65%) i Szwecji (62%). Imigranci z innych krajów UE przeważali w Luksemburgu (68%), Austrii (58%) i na Malcie (54%).W Rumunii, Polsce i na Słowacji przybysze to przede wszystkim obywatele powracający z emigracji.

 Ukraińców najwięcej w Polsce

W ostatnich dziesięciu latach liczba zezwoleń na stały pobyt, udzielanych przez kraje UE stale rosła i sięgnęła w roku 2017 3,1 mln osób. Z czego 21 % to obywatele Ukrainy, 7% Syrii, 6 % Chin, 5% Indii i Stanów Zjednoczonych.Polska była głównym krajem udzielającym zezwoleń na pobyt osobom z Ukrainy (88% wszystkich zezwoleń wydanych w UE Ukraińcom). 63 % zezwoleń dla na stały pobyt, udzielonych w UE obywatelom Syrii zostało wydane przez rząd niemiecki. Obywatele Chin, Indii i Stanów Zjednoczonych uzyskiwali zezwolenia na stały pobyt przede wszystkim w Wielkiej Brytanii.Czytaj także: Ukraińcy nie wyjadą masowo z Polski do Niemiec po otwarciu tamtejszego rynku pracy?32% osób występujących z prośbą o zezwolenie na pobyt w krajach UE to imigranci zarobkowi, 27 % wystąpiło o pobyt z powodów rodzinnych,  17% dla edukacji. Pozostałe 24% miało inne powody w tym ochronę przed prześladowaniami we własnym kraju.

Spada liczba nadawanych obywatelstw

Zezwolenie na stały pobyt nie oznacza uzyskania obywatelstwa. W roku 2016 obywatelstwo kraju UE przyznano  995 tysiącom imigrantów, a w roku 2017 825 tysiącom.Najwięcej obywatelstw przyznały Włochy (18% wszystkich nabytych obywatelstw w UE), Wielka Brytania (15%), Niemcy i Francja (po 14%), Szwecja i Hiszpania (po 8%) .Głównymi beneficjentami obywatelstwa UE byli imigranci z Maroka (8%), Albanii (7%), Indii i Turcji (po 4%).
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: