Spadek PKB w II kw. 2020 r. jednak większy, GUS koryguje dane

Gospodarka

Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) spadł w II kw. 2020 roku o 8,4% r/r (po rewizji - poprzednio: 8,2%) wobec 1,9% (po rewizji - poprzednio: 2%) wzrostu r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując rewizję danych kwartalnych PKB.

Wykres spadkowy
Fot. stock.adobe.com/Trifonenko Ivan

Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) spadł w II kw. 2020 roku o 8,4% r/r (po rewizji - poprzednio: 8,2%) wobec 1,9% (po rewizji - poprzednio: 2%) wzrostu r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując rewizję danych kwartalnych PKB.

W ujęciu niewyrównanym sezonowo w II kw. 2020 r. popyt krajowy spadł o 9,9% (wobec 9,5% spadku przed rewizją) wobec wzrostu o 1% (odpowiednio: +1,7%) w I kw. 2020 r.

Spożycie ogółem (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) w II kw. br. spadło o 7,5% (wobec odpowiednio -7,3%), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 10,8% (wobec odpowiednio -10,9%), zaś publiczne wzrosło o 3,4% (wobec odpowiednio +4,8%). W I kw. 2020 r. wzrost odpowiednio: +1,5%, +1,2%, 2,6% (wobec przed rewizją - odpowiednio: +1,8%, +1,2%, +4,3%), podał też Urząd.

Czytaj także: Bank Pekao: nowe obostrzenia oznaczają ożywienie w kształcie „koślawego W”, konieczna korekta prognoz dynamiki PKB na 2021 r. >>>

Akumulacja brutto spadła (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 19,7% (przed rewizją: -18,7%) w II kw. 2020 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe spadły o 10,7% (wobec odpowiednio -10,9%. Spadek akumulacji w I kw. br. wyniósł 1,6%, wzrost nakładów brutto na środki trwałe o 0,9% kwartał wcześniej.

Eksport spadł o 14,5 proc.

Eksport spadł (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 14,5% (przed rewizją: -14,3%) w II kw. 2020 r (wobec 2% wzrostu w I kw. 2020 r. - przed rewizją: +0,6%), zaś import spadł o 18% w II kw. 2020 r. po wzroście o 0,4% r/r w I kw. 2020 r., podał też Urząd.

Wartość dodana brutto (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) spadła o 8,1% w II kw. br.  wobec wzrostu o 1,9% w I kw. 2020 r. (przed rewizją odpowiednio: -7,9% i +2%).

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: