Spadek PKB w II kwartale, ale Polska uniknie technicznej recesji

Gospodarka / Witold Gadomski

Witold Gadomski
Witold Gadomski

Spadek PKB w Polsce jest mniejszy niż średnio w Unii Europejskiej i w strefie euro, pisze Witold Gadomski.

WitoldGadomski: Ponieważ tzw. techniczna recesja jest ogłaszana, gdy PKB spada przez 2 kwartały z rzędu Polska prawdopodobnie jej uniknie, gdyż w trzecim kwartale #PKB wzrośnie w relacji do kwartału drugiego #COVID19

W drugim kwartale 2020 r. PKB wyrównany sezonowo zmniejszył się realnie o 8,9% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był niższy niż przed rokiem o 7,9%.

PKB niewyrównany sezonowo  zmniejszył się realnie o 8,2% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Dynamika PKB wyrównanego sezonowo odnosi się do cen z roku 2010, a niewyrównanego do cen z roku poprzedniego.

Polska na tle Europy

Dane mają charakter wstępny i mogą zostać nieznacznie zrewidowane, gdy publikowany będzie regularny szacunek PKB za II kwartał, co nastąpi 31 sierpnia.

Spadek PKB w Polsce jest mniejszy niż średnio w Unii Europejskiej i w strefie euro.

Według szacunków Eurostatu w całej Unii PKB spadł w drugim kwartale w porównaniu z pierwszym o 11,9 %, a w porównaniu do drugiego kwartału 2019 o 14,4 %. W strefie euro spadki wyniosły odpowiednio 12,1 % oraz 15,0 %.

Litwa, spadek PKB tylko o 3,1 procent r/r

Europa Środkowowschodnia lepiej na razie radzi sobie z gospodarczymi skutkami pandemii niż Europa Zachodnia i Południowa. Wynika to z łagodniejszego przebiegu choroby i później wprowadzonych ograniczeń w aktywności gospodarczej.

Najlepsze wyniki ma gospodarka litewska, gdzie PKB spadło w ujęciu kwartał do kwartału o 5,1 %, a w ujęciu rok do roku o 3,7 %. Na Łotwie spadki wyniosły odpowiednio 7,5 % i 9,6%, w Czechach 8,4% i 10,7 % , w Bułgarii 9,8% i 8,2%, w Rumunii 12,3 % i 10,5 %.

Najgorszy wynik w Europie Środkowowschodniej zanotowały Węgry, gdzie PKB spadł odpowiednio o 14,5% i 15,5 %.

Najgorzej w Wielkiej Brytanii

Szwecja, która stosowała inne metody walki z koronawirusem i nie zamknęła gospodarki tak szczelnie jak inne kraje europejskie, odnotowała w drugim kwartale spadek PKB w porównaniu z kwartałem pierwszym o 8,6 %, a w porównaniu z drugim kwartałem 2019 roku 8,2 %. Były więc nieco mniejsze niż średnia w Unii Europejskiej i zbliżone do spadków w Polsce. Wynikały głównie ze spadku eksportu.

Wynik gospodarki niemieckiej był podobny jak w całej Unii Europejskiej – spadek PKB wyniósł odpowiednio 10,1% i 11,7%.

Najgorszy wynik w Unii Europejskiej zanotowała gospodarka hiszpańska, gdzie PKB spadł w ujęciu kwartał do kwartału o 18,6%, a w ujęciu rok do roku o 22,1 %.

W Europie gorszy wynik miała tylko Wielka Brytania, która już do Unii nie należy – spadek PKB wyniósł odpowiednio 20,4% i 22,1 %.

Ponieważ tzw. techniczna recesja jest ogłaszana, gdy PKB spada przez 2 kwartały z rzędu (w ujęciu kwartał do kwartału) Polska prawdopodobnie jej uniknie, gdyż w trzecim kwartale PKB wzrośnie w relacji do kwartału drugiego. Ale w relacji do trzeciego kwartału 2019 roku prawdopodobnie odnotujemy spadek PKB, a w całym roku spadek wyniesie, według większości prognoz 4%-5%.

Witold Gadomski
Witold Gadomski, publicysta ekonomiczny, od 20 lat pracujący w Gazecie Wyborczej. Autor książki o Leszku Balcerowiczu, współautor Kapitalizm. Fakty i iluzje.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: