Spadek presji inflacyjnej

Finanse i gospodarka / Polecamy

Globalny cykl koniunkturalny osiągnął swoje maksimum wcześniej niż się spodziewano. Najnowsze załamanie na rynkach surowców spowodowało spadek presji inflacyjnej, w efekcie czego Zegar Inwestycyjny Fidelity osiągnął fazę reflacji.

Globalny cykl koniunkturalny osiągnął swoje maksimum wcześniej niż się spodziewano. Najnowsze załamanie na rynkach surowców spowodowało spadek presji inflacyjnej, w efekcie czego Zegar Inwestycyjny Fidelity osiągnął fazę reflacji.

Krajobraz globalny po kryzysie finansowym charakteryzuje się krótkimi cyklami ekonomicznymi w kształcie litery "m". W nadwyrężonym i uginającym się pod ciężarem zadłużenia systemie finansowym załamania rynkowe są wyjątkowo gwałtowne. Wypowiedzi polityków sprawiają, że odbicia w górę są równie nieoczekiwane, choć ich trwałość jest ściśle powiązana z programami stymulacyjnymi.

Trevor Greetham, AssetAllocationDirector, autor Zegara Inwestycyjnego Fidelityuważa, że banki centralne rozpoczną luzowanie polityki monetarnej, zaś strefa euro zmierza w kierunku bardziej zrównoważonego podziału ciężaru długu. Wypracowanie warunków sprzyjających poprawie gospodarczej może jednak potrwać kilka miesięcy.

-W maju znacząco przeważaliśmy obligacje, redukując jednocześnie ekspozycje na akcje i towary. Jednocześnie w dalszym ciągu pozytywnie oceniamy globalny rynek nieruchomości i preferujemy akcje spółek amerykańskich od europejskich - tłumaczy Trevor Greetham.

Dominik Bekkewold
Fidelity Worldwide Investment

Udostępnij artykuł: