Spadek stopy bezrobocia w USA wzmacnia dolara

Komentarze ekspertów

Głównym wydarzeniem minionego tygodnia na rynku walutowym była publikacja danych z amerykańskiego rynku pracy - chociaż liczba nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym wzrosła w styczniu mniej niż oczekiwano (151 tys. wobec mediany oczekiwań rynkowych na poziomie 190tys) to już stopa bezrobocia zaskoczyła in plus schodząc do 8-letniego minimum (4,9% wobec oczekiwań na poziomie 5%). Pomimo nieco gorszych danych dotyczących nowych miejsc pracy, spadek stopy bezrobocia poniżej poziomu 5% został na tyle pozytywnie odebrane przez rynek, że umożliwiło to umocnienie dolara wobec euro po trwającym od poniedziałku do czwartku osłabieniu. Efekt ten prawdopodobnie nie będzie jednak trwał zbyt długo.

W nadchodzącym tygodniu na czwartek 11 lutego planowane jest wystąpienie szefowej Fed-u Janet Yellen w Senacie USA. Biorąc pod uwagę gołębi wydźwięk styczniowego posiedzenia FOMC (usunięto frazę o bilansowaniu się ryzyk dla wzrostu amerykańskiej gospodarki, zwrócono uwagę na konieczność ścisłego monitorowania sytuacji na rynkach globalnych) oraz ostatnie wypowiedzi poszczególnych członków Fed-u odnośnie zagrożeń płynących z szybkiego podwyższania stóp procentowych w bieżącej sytuacji globalnej (Dudley) jest wysoce prawdopodobne, że również wystąpienie gubernator Rezerwy Federalnej w Senacie będzie przebiegało w podobnym tonie. Wysoce prawdopodobne podtrzymanie woli dalszego podwyższania stóp w USA przy jednoczesnym skierowaniu oczekiwań rynkowych co do najbliższego ich terminu raczej na poza pierwszy kwartał 2016 roku, nie powinno pomagać notowaniom dolara tak wobec euro jak i względem złotego. Natomiast przypadku kursu EUR/PLN gołębie przemówienie  J. Yellen powinno umożliwić powtórne zejście kursu w okolice 4,37 a może i nieco poniżej. Ponieważ jednak słabość złotego w ostatnim czasie wynika przede wszystkim z ze słabej sytuacji rynków wschodzących (spowodowanej spowolnieniem w Chinach oraz spadkiem cen surowców zmniejszającym ich dochody) stąd są małe szanse na silną i trwałą aprecjację złotego w dalszej perspektywie 2016 roku.

Pełny raport dostępny jest tutaj.

Jarosław Kosaty,
Mirosław Budzicki,
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: