Specjaliści w cenie

Raporty

Pod koniec 2013 roku przeprowadzono piętnaste badanie Antal Global Snapshot, którym objęto w Polsce 1690 pracodawców. Wyniki badań wskazują na wzrost dynamiki zatrudnienia specjalistów i menedżerów w I kwartale 2014 roku.

Aż 63 proc. polskich pracodawców deklaruje wolę zatrudniania na stanowiskach średniego i wyższego szczebla, a 14 proc. zwolnienia. Jest to poprawa o 5 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego – 14 badania.

140122.specjalisci.w.cenie.01x978x603

Branże, w których planowane jest zatrudnienie wyższe niż średnia dla Polski to: SSC/BPO, księgowość, consulting, kancelarie prawne, IT – oprogramowanie. Do czołówki dołączyły motoryzacja i lotnictwo. W przypadku tej pierwszej odsetek pracodawców planujących zatrudnienie pracowników średniego i wyższego szczebla wzrósł aż o 16 punktów procentowych – wskazuje Artur Skiba, prezes Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Duże rotacje w zatrudnieniu dostrzegane są w branżach: bankowość, ubezpieczenia, IT – sprzęt, jak również telekomunikacja. Deklarowane są tutaj zarówno zatrudnienia jak i zwolnienia. Sytuacja ta związana jest z intensywnym rozwojem wspomnianych branż i inwestowaniem w nowe technologie, co pociąga za sobą konieczne zmiany w strukturze zatrudnienia.

W bankowości na największą skalę poszukiwani będą: doradcy SME oraz menedżerowie ds. zarządzania relacjami z klientem. Z drugiej strony sektor bankowy w Polsce na dużą skalę inwestuje w nowe technologie. Następuje automatyzacja i skracanie procesów obowiązujących w bankach. Spowoduje to spadek zatrudnienia w szeroko pojętym back office” – komentuje Sebastian Sala, menedżer Antal Banking & Insurance.

Duża stabilność dynamiki zatrudnienia dotyczy branż: zdrowie, farmacja, transport – spedycja i logistyka, nieruchomości, produkcja przemysłowa oraz energetyka. Pracodawcy z tych branż po okresie spowolnienia wkraczają w etap rozwoju, stąd też planowany wzrost zatrudnienia. Ponadto, w związku z wysoce wyspecjalizowanym i unikatowymi kompetencjami, zapotrzebowanie na inżynierów zawsze było wysokie.

Plany rekrutacyjne poniżej średniej dynamiki dla kraju prezentują przedstawiciele branż: FMCG, handel detaliczny, budownictwo oraz elektronika, niemniej 40 proc. spośród badanych wskazało, że przewidują poprawę wyniku w kolejnym kwartale 2014 roku.
140122.specjalisci.w.cenie.02.853x860

Polscy przedsiębiorcy potwierdzają, że mają ambitne plany na I kwartał bieżącego roku. To znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w planowanych rekrutacjach. Nowozatrudnieni specjaliści i menedżerowie umożliwią bardziej dynamiczny rozwój – zarówno w kategoriach ekspansji geograficznej oraz skali działania, jak i rozwoju portfolio usług” – komentuje Artur Skiba, prezes Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Polscy pracodawcy z wynikiem 63 proc. znajdują się na czwartej pozycji listy pracodawców planujących rekrutację w I kwartale 2014 roku. Podobny, rewelacyjny wynik mają Czesi – 57 proc. Dużo niższa dynamika zatrudnienia spodziewana jest w krajach południowych: we Włoszech (33 proc.) i Hiszpanii (23 proc.).
140122.specjalisci.w.cenie.04.757x864

up

Udostępnij artykuł:

Specjaliści w cenie

Finanse i gospodarka

Firmy, którym zależy na zatrzymaniu pracowników o wysokich kwalifikacjach, używają czynników motywujących i lojalizujących. Coraz częściej wykorzystuje się w tym celu ubezpieczenia grupowe z możliwością inwestycyjną.

Specjaliści z zakresu pewnych wąskich dziedzin często spotykają się z propozycjami ze strony konkurencji. Firmy starają się przed tym bronić ze względu nie tylko na ryzyko utraty wykwalifikowanych pracowników, ale również wysokich kosztów nowej rekrutacji. W celu utrzymania takich pracowników, pracodawcy muszą być konkurencyjni wobec innych firm. Dlatego też stosowane są benefity pracownicze. Pomijając standardowe już kursy języków obcych i karnety na siłownię, coraz bardziej mile widziane są polisy ubezpieczeniowe z opcją inwestowania. Według pracowników, jest to rozwiązanie motywujące, mniej ważne tylko od podwyżki i samochodu służbowego.

Eksperci podkreślają znaczenie takiego rozwiązania nie tylko ze względu na motywujący charakter benefitu, ale również na jego długofalowość. Dzięki temu pracodawcy pragną otoczyć opieką nie tylko swego pracownika ale również jego rodzinę, zapewniając jej bezpieczeństwo finansowe.

Dodatkowym atutem dla pracodawcy jest fakt, że ubezpieczenie grupowe traktowane może być jako koszt przychodu i można je rozliczyć. Ponadto pracodawca może manipulować kwotą wpłacaną na konto pracownika (np. ze względu na stanowisko, wyniki itd.)

Pakiet ubezpieczeniowy z możliwością inwestowania są doskonałym rozwiązaniem dla pracodawców, którzy chcą zmniejszyć rotację i ustabilizować kadry. Poza tym taka inwestycja może również przyciągnąć do firmy nowych, wykwalifikowanych specjalistów.

Na podstawie: ING Towarzystwo Ubezpieczeń a Życie S.A.

Udostępnij artykuł: