Specjalistyczne usługi doradcze: Strategiczne planowanie rozwoju środowiska Business Intelligence

BANK 2010/03

Rozwiązania Business Intelligence na dobre zagościły w naszych organizacjach i stają się niezbędnym elementem zachodzących procesów biznesowych. Bez hurtowni danych nie wiemy, w jakiej kondycji finansowej jest nasz bank, nie umiemy rozliczyć kadry zarządzającej z postawionych przed nią celów, nie jesteśmy w stanie udzielać wniosków kredytowych czy też realizować sprawozdawczości obligatoryjnej. Ilość przetwarzanych informacji wzrasta z roku na rok - ale czy nasza kontrola nad nimi jest dostateczna? Przyszłość naszej organizacji zależy od jej dostarczenia na czas, od jej jakości i spójności - w końcu informacje z systemów BI wspierają najważniejsze z podejmowanych decyzji.

Patryk Choroś
dyrektor grupy kompetencyjnej
Business Intelligence Solutions w Infovide-Matrix SA

Narastająca ilość systemów Business Intelligence stawia przed nami nowe wyzwania. Można je podzielić na dwie klasy: organizacyjne i architektoniczne. Z punktu widzenia funkcjonowania naszych procesów decyzyjnych coraz częściej dostrzegamy brak synchronizacji pomiędzy poszczególnymi strumieniami przetwarzania informacji. W pierwszym kroku objawia się to zestawianiem ze sobą teoretycznie identycznych danych jednakże poprzez ich pochodzenie z różnych systemów nie są one tożsame. To efekt rozwiązań powstających w ramach osobnych departamentów, braku spójnych słowników pojęć biznesowych oraz metod rozumienia i transformowania informacji. Dodatkowo nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jakie finalnie organizacja ponosi (i poniesie) nakłady na utrzymanie i rozwój systemów BI. To naturalnie wskazuje, że można poszukiwać tu ś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: