Specjalistyczne usługi doradcze: Strategiczne zarządzanie w kryzysie

BANK 2010/03

Większe koszty finansowania, znaczący wzrost kosztów ryzyka oraz niższe przyrosty wolumenów kredytowych spowodowały spadek wyniku finansowego netto polskiego sektora bankowego w 2009 r. o nieco ponad ⅓. Mimo to osiągnięty wynik należy uznać za zadowalający w kontekście pierwotnych oczekiwań wielu specjalistów. Strategiczne zarządzanie kryzysowe w polskiej bankowości pozytywnie zaliczyło test w ekstremalnych warunkach. Obecnie największym wyzwaniem stojącym przed sektorem jest zdywersyfikowanie źródeł finansowania oraz dopasowanie ich struktury terminowej zapewniającej dalszy bezpieczny przyrost akcji kredytowej.

Tomasz Kość
dyrektor Departamentu Strategii BRE Banku
Współpraca: Krzysztof Marszałek, Łukasz Szadorski

Instytucje o największej skali działalności są ogromnymi, skomplikowanymi organizmami, które żyją własnym życiem. Każdą z nich można porównywać z żaglowcem na oceanie rynków finansowych, który gdy tylko nabierze wiatru w żagle, może płynąć na oślep, nie zważając na realne przeszkody, na zmieniające się warunki otoczenia i czyhające niebezpieczeństwa. I to właśnie ta, na pierwszy rzut oka niewielka grupa banków, w szczególności potrzebuje zaawansowanego, profesjonalnego zarządzania strategicznego. Mówiąc obrazowo, zadaniem strategów bankowych jest nieustanne monitorowanie pozycji żaglowca i jego otoczenia tak, aby szybko diagnozować możliwe problemy i podejmować czynności zapewniające podążanie we właściwym ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: