Specjalna strefa samoobsługowa dla klientów w nowej siedzibie I Oddziału Banku Spółdzielczego w Białymstoku

Bankowość spółdzielcza

I Oddział Banku Spółdzielczego w Białymstoku zaprasza do nowo otwartej siedziby. Nie zmienił się adres, ul. Zamenhofa 4, a tylko piętro budynku, gdzie dotychczas odbywała się obsługa klientów. Teraz to jest lepiej dostępny, również dla Klientów z niepełnosprawnością ‒ parter budynku, czytamy w informacji na stronie internetowej Banku.

I Oddział Banku Spółdzielczego w Białymstoku, ul. Zamenhofa 4.
I Oddział Banku Spółdzielczego w Białymstoku, ul. Zamenhofa 4. Źródło: BS Białystok

I Oddział Banku Spółdzielczego w Białymstoku zaprasza do nowo otwartej siedziby. Nie zmienił się adres, ul. Zamenhofa 4, a tylko piętro budynku, gdzie dotychczas odbywała się obsługa klientów. Teraz to jest lepiej dostępny, również dla Klientów z niepełnosprawnością ‒ parter budynku, czytamy w informacji na stronie internetowej Banku.

Dzięki przeniesieniu I Oddziału na parter budynku Bank jest bardziej widoczny i łatwiej dostępny, zgodnie z hasłem promocyjnym „Jesteśmy bliżej Was”.

W nowym wnętrzu połączono funkcjonalność i nowoczesną estetykę, nawiązującą do najnowszych trendów. Jak podkreśla Bank: „Nowe miejsce to dla nas zobowiązanie do ciągłego podnoszenia poziomu obsługi oraz świadczonych na rzecz Klientów usług!”

W nowej siedzibie został uruchomiony również nowoczesny bankomat KEBA EVO z funkcją wpłatomatu. Urządzenie umożliwia wpłatę gotówki bezpośrednio na rachunek klienta poprzez aplikację mobilną Nasz Bank oraz wymianę waluty (EUR/PLN, PLN/EUR). 

Wpłatomat czynny jest 7 dni w tygodniu, w godzinach 6.00 – 23.00.

Czytaj także: Jak recyklery ułatwiają życie bankom i ich klientom?

Promocje dla klientów nowego Oddziału

Bank Spółdzielczy w Białymstoku przygotował w związku z otwarciem nowej siedziby szereg promocji dostępnych wyłącznie w I Oddziale.

W nowej siedzibie został uruchomiony również nowoczesny bankomat KEBA EVO z funkcją wpłatomatu

To przede wszystkim:

Kredyt gotówkowy z oprocentowaniem 1,90%;

Opłata za prowadzenie rachunku 0 zł;

Prowizja przygotowawcza od kredytu lub gwarancji tylko 1 zł.

Czytaj także: Innowacje cyfrowe w usługach bankowych przeciwdziałają wykluczeniu finansowemu społeczności lokalnej

I Oddział Banku Spółdzielczego w Białymstoku, ul. Zamenhofa 4.
I Oddział Banku Spółdzielczego w Białymstoku, ul. Zamenhofa 4. Źródło: BS Białystok

76 lat działalności BS w Białymstoku

Bank Spółdzielczy w Białymstoku działa od 17 stycznia 1945 roku. Obecnie prezesem Zarządu jest Anastazja Truszkowska, a wiceprezesami Zarządu są Jadwiga Kostro i Michał Wróbel.

Terenem działania Banku Spółdzielczego jest województwo podlaskie. Działalność Bank koncentruje na terenie miasta Białegostoku i siedmiu gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Krynki, Michałowo, Supraśl i Tykocin. Jest zrzeszony w Spółdzielczej Grupie Bankowej-Bank S.A. w Poznaniu.

Wszystkie jednostki, jak informuje na swojej stronie internetowej Bank, są doskonale wyposażone oferują szeroką gamę produktów depozytowych, kredytowych również w walucie wymienialnej, oraz usługi elektroniczne i rozliczenia pieniężne. Główny profil działalności to obsługa małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, klientów indywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Na dzień 30.06.2021r. fundusze własne Banku wynosiły 77.015 tys. zł, z tego fundusz udziałowy netto stanowił 5.950 tys. zł. Działalność Banku Spółdzielczego w Białymstoku jest prowadzona w oparciu o polski kapitał – właścicielami są udziałowcy – osoby fizyczne i prawne. Na dzień 30.06.2021r. Bank Spółdzielczy w Białymstoku zrzeszał 2305 członków, którzy zadeklarowali 12 196 udziałów na łączną kwotę 6.098 tys. zł.

Udziałowcem-współwłaścicielem Banku może być każda osoba fizyczna lub prawna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkująca lub zatrudniona na terenie działania Banku.

Aby zostać członkiem Banku Spółdzielczego w Białymstoku należy wypełnić deklarację członkowską, zadeklarować udziały i wpłacić wpisowe:

osoby fizyczne 50 zł

osoby prawne  100 zł.

Wysokość jednego udziału to 500,00 zł. Członek BS może posiadać większą liczbę udziałów, jednak nie więcej niż 200 udziałów. Wszyscy udziałowcy mają równe prawa i obowiązki.

Czytaj także: Rada Konsultacyjna Sektora Bankowości Spółdzielczej o poprawie efektywności działania i bezpieczeństwie

Udostępnij artykuł: