Specjalne strefy ekonomiczne wydały 264 zezwolenia na prowadzenie działalności w 2018 r.

Firma

Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce (SSE) wydały w 2018 r. 264 zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na swoim terenie, przy czym na koniec roku ważnych pozostało 260 zezwoleń. W porównaniu z 2017 r. liczba udzielonych zezwoleń była niższa o prawie 25%, czytamy w "Informacji o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2018 r.", przedłożonej Sejmowi RP przez premiera.

Mapa Polski
Fot. stock.adobe.com/Marzky Ragsac Jr.

Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce (SSE) wydały w 2018 r. 264 zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na swoim terenie, przy czym na koniec roku ważnych pozostało 260 zezwoleń. W porównaniu z 2017 r. liczba udzielonych zezwoleń była niższa o prawie 25%, czytamy w "Informacji o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2018 r.", przedłożonej Sejmowi RP przez premiera.

W porównaniu z 2017 r. liczba udzielonych zezwoleń była niższa o prawie 25% #SSE

"Liczba nowych zezwoleń wydanych w 2018 r. była niższa o prawie 25% w stosunku do 2017 r. Było to wynikiem wprowadzenia nowego instrumentu wsparcia na mocy ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, który docelowo ma zastąpić specjalne strefy ekonomiczne. Zgodnie z tą ustawą, wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej będzie możliwe wyłącznie do 15 czerwca 2019 r. Od dnia wejścia w życie aktów wykonawczych do ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, tj. od dnia 5 września 2018 r. zarządzający strefami wydają natomiast decyzje o wsparciu dla przedsiębiorców planujących inwestycje na terenie całej Polski" - czytamy w informacji.

Gdzie wydano najwięcej zezwoleń?

W 2018 r. najwięcej zezwoleń uzyskali przedsiębiorcy w strefach: katowickiej (39), wałbrzyskiej (37), mieleckiej i tarnobrzeskiej (po 32 zezwolenia). Na wymienione strefy przypadło prawie 54% ważnych zezwoleń wydanych w 2018 r., dodano.

Całkowita liczba zezwoleń wydanych od początku funkcjonowania stref do końca 2018 r. wyniosła 4 301, z tego 1 766 zostało wyłączonych z obrotu prawnego w związku z cofnięciem, wygaśnięciem, stwierdzeniem nieważności bądź uchyleniem. Oznacza to, że na koniec 2018 r. przedsiębiorcy posiadali 2 535 ważnych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie stref.Czytaj także: Specjalne strefy ekonomiczne: nowe przepisy w Sejmie. Do Polski napłyną inwestycje?W 2018 r. skumulowana wartość zainwestowanego kapitału wyniosła blisko 119,2 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 12,6 mld zł, czyli o 11,85% w stosunku do roku poprzedniego, podano także.

Inwestorzy zatrudniali łącznie ponad 379 tys. pracowników na koniec 2018 r.

Według "Informacji", na koniec grudnia 2018 r. inwestorzy zatrudniali łącznie ponad 379 tys. pracowników. W stosunku do 2017 r. ich liczba zwiększyła się o 26 tys., tj. o 7,4%. Wzrost ten był większy niż w 2017 r. o 1,1 pkt proc. Liczba nowych miejsc pracy na koniec 2018 r. zwiększyła się w porównaniu z rokiem 2017 o 10,6%, co daje wzrost o prawie 22,7 tys. etatów.Zainwestowany w strefach kapitał w ponad 60% pochodził z pięciu krajów, tj.: Polski, Niemiec, Holandii, Luksemburga i USA. Struktura branżowa inwestycji nie uległa istotnym zmianom. Największy udział w skumulowanej wartości inwestycji miały firmy z branży motoryzacyjnej (ponad 24,0%). Kolejne miejsca zajęli producenci wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (prawie 9,7%) oraz wyrobów metalowych (ok. 7,7%).W 2018 r. spółki zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi przeznaczyły na ich promocję 6,97 mln zł. Z kolei na budowę infrastruktury na obszarze stref wydatkowano 302,4 mln zł, w tym nakłady spółek zarządzających stanowiły 28,1%. Pozostała część wydatków została sfinansowana przez gminy, gestorów mediów oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: