Split payment: mechanizm podzielonej płatności VAT wdrożony w Zrzeszeniu SGB

Bankowość spółdzielcza

SGB-Bank S.A. wspólnie ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi uruchomił 1 lipca obsługę komunikatów płatniczych w mechanizmie podzielonej płatności (split payment), zgodnie z wymaganiami wprowadzonymi nowelizacją Ustawy o podatku od towarów i usług. Dla wszystkich klientów instytucjonalnych posiadających rachunek rozliczeniowy w banku, został założony rachunek VAT służący realizacji operacji w metodzie podzielonej płatności i agregacji środków z tytułu VAT.

SGB-Bank S.A. wspólnie ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi uruchomił 1 lipca obsługę komunikatów płatniczych w mechanizmie podzielonej płatności (split payment), zgodnie z wymaganiami wprowadzonymi nowelizacją Ustawy o podatku od towarów i usług. Dla wszystkich klientów instytucjonalnych posiadających rachunek rozliczeniowy w banku, został założony rachunek VAT służący realizacji operacji w metodzie podzielonej płatności i agregacji środków z tytułu VAT.

#SGBBank S.A. wspólnie ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi uruchomił 1 lipca obsługę komunikatów płatniczych w mechanizmie podzielonej płatności #split payment #SGB #bankispółdzielcze

Bank wspólnie ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi rozpoczął prace w ramach tego projektu na przełomie roku 2016 i 2017 – zaraz po pojawieniu się pierwszych wzmianek o nowych przepisach. Z uwagi na charakterystykę zrzeszenia – bank zrzeszający pośredniczy w rozliczeniach transakcji wszystkich banków spółdzielczych – od początku jasne było, że projekt będzie bardzo silnie angażował banki spółdzielcze i wiele obszarów w banku zrzeszającym.Silny nacisk został położony na komunikowanie postępów prac, budowanie świadomości wpływu zmian regulacyjnych na działalność biznesową zarówno banków, jak i ich klientów."Włączyliśmy banki w prace koordynowane z poziomu banku zrzeszającego, nawiązując ścisłą współpracę z dostawcami rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w zrzeszeniu. Jak również aktywnie uczestniczyliśmy w pracach koncepcyjnych (na forum Zespołów utworzonych przez KIR) w zakresie zaprojektowania optymalnego dla sektora bankowego i klientów rozwiązania", informuje biuro prasowe SGB.

Skoordynowanie prac ponad 200 niezależnych podmiotów

Wprowadzenie tak poważnej zmiany w środowisku rozliczeń było oczywiście wyzwaniem. Konieczne było skoordynowanie prac ponad 200 niezależnych podmiotów – banków spółdzielczych, dostawców rozwiązań informatycznych, ale też ścisła współpraca z Krajową Izbą Rozliczeniową, która silnie zaangażował się w realizację projektu w całym sektorze.

Przygotowano nie tylko rozwiązania informatyczne

W ramach prac zespołu projektowego w SGB przygotowano nie tylko rozwiązania informatyczne. W myśl zasady „narzędzia-procedury-ludzie”, przygotowane zostały również wzorcowe zapisy regulacyjne, komunikacja do klientów do wykorzystania przez banki spółdzielcze oraz cykl warsztatów i szkoleń w formie webinarium dla pracowników banków spółdzielczych.

Naturalnie, zakres wsparcia był największy dla banków wykorzystujących System SGB – zintegrowane rozwiązanie zrzeszeniowe. Dzięki wspólnej platformie technologicznej, zaangażowanie tych banków ograniczone było przede wszystkim do relacji biznesowych z ich klientami.SGB-Bank aktywnie uczestniczył również w cotygodniowych pracach Komitetu Sterującego przy Związku Banków Polskich, reprezentując zrzeszenie.

Wsparcie dla banków spółdzielczych

"Taką rolę i model wsparcia banku zrzeszającego dla banków spółdzielczych realizujemy też w podobnych projektach zrzeszeniowych dotyczących implementacji zmian regulacyjnych, chociażby dostosowania działalności Banków SGB do wymogów nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa dotyczących raportowania do STIR", informuje SGB.Dzięki zaangażowaniu wszystkich, 1 lipca rozpoczęto realizowanie transakcji w mechanizmie podzielonej płatności. Tylko dla klientów SGB-Banku i banków spółdzielczych wykorzystujących System SGB otworzono ponad 30 tys. rachunków VAT. W pierwszych dniach funkcjonowania rozwiązania obsłużono ponad 4100 transakcji w ramach split payment (dane na 06.07.2018).

Maria Smorawińska, Paweł Stańczyk - Departament Informatyki SGB-Banku SA

 
Udostępnij artykuł: