Split payment: polisa ochroni przedsiębiorcę?

Firma

1 lipca wchodzą w życie przepisy wprowadzające mechanizm podzielonej płatności. Przedsiębiorcy, którzy obawiają się niewypłacalności swoich kontrahentów, mogą skorzystać z odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej.

Wchodzące z początkiem lipca przepisy #splitpayment, mają na celu uszczelnienie systemu pobierania podatku #VAT #podatki #firmy #polisy

Wchodzące z początkiem lipca przepisy split payment, mają na celu uszczelnienie systemu pobierania podatku VAT. Nabywcy będą mogli zdecydować, czy podzielą zapłatę za towar lub usługę. Kwota netto w takim przypadku trafi na indywidualne konto przedsiębiorcy, natomiast podatek VAT na osobny rachunek, do którego przedsiębiorca będzie miał ograniczony dostęp. W przypadku wątpliwości Urzędu Skarbowego, co do prawidłowego odprowadzania podatków przez firmę, środki na osobnym koncie mogą być zamrożone nawet na kilka miesięcy, do momentu wyjaśnienia sprawy. Dla wielu firm, które podatek VAT wykorzystują do swobodnego obrotu finansami, może to oznaczać problemy z wypłacalnością, a to z kolei negatywnie wpłynie na ich kontrahentów.

Polisa na wypadek niewypłacalności kontrahenta

W przypadku split payment może nastąpić tzw. efekt „śnieżnej kuli”. Problemy z niewypłacalnością jednej firmy będą negatywnie wpływały na wszystkich jej kolejnych kontrahentów. Przedsiębiorstwo, które nie otrzymało całej sumy wynagrodzenia, jak dotychczas, tylko pomniejszoną o podatek VAT, może mieć problem z zapłatą swojego zobowiązania wobec innej firmy, która dostarczyła mu towar lub usługę. Taka firma może jednak zabezpieczyć się przed niewypłacalnością kontrahenta dzięki odpowiedniej polisie.

Czytaj także: Split payment największym utrudnieniem prawnym dla firm w 2018 roku?

– Polisy ubezpieczeniowe, których celem jest zabezpieczenie przedsiębiorstwa na wypadek niewypłacalności kontrahenta istnieją na rynku od wielu lat. Są to polisy nazywane ubezpieczeniem należności lub ubezpieczeniem kredytu kupieckiego. Celem takiej polisy jest uchronienie firmy od negatywnych skutków niewypłacalności lub nawet upadłości kontrahenta, który nie reguluje swoich zobowiązań, w otoczeniu powszechnie funkcjonujących odroczonych terminów płatności za towary lub usługi. Teraz dodatkowo pojawia się kolejne zagrożenie w postaci split payment. Podział wynagrodzenia za usługę może zachwiać finansami przedsiębiorstw, dla których dostęp do „zamrożonych” środków na rachunku VAT jest istotny dla utrzymania płynności, a na tym z kolei mogą stracić współpracujące z nimi firmy – mówi Mirosław Kuźmiński z ANG Spółdzielni.

Zabezpieczenie może dotyczyć także zagranicznych kontrahentów

Zakres takiego ubezpieczenia może być bardzo szeroki i obejmować nie tylko polskich, ale także zagranicznych kontrahentów. Firmy ubezpieczeniowe oferujące takie rozwiązania, przed zawarciem umowy dokonują oceny wiarygodności kredytowej i kondycji finansowej kontrahentów. Na tej podstawie wyznaczają dla każdej firmy indywidualny limit kredytowy, stanowiący maksymalną sumę ubezpieczenia. W trakcie trwania polisy kondycja finansowa kontrahentów jest monitorowana, a przedsiębiorstwo jest informowane przez firmę ubezpieczeniową o zauważonym pogorszeniu. Koszty takiej polisy są bardzo zróżnicowane i zależne od ryzyka. Należy jednak uwzględnić w nich koszt badania sytuacji finansowej kontrahenta.

Źródło: ANG Spółdzielnia

 

Udostępnij artykuł: