Split payment uchwalony – przedsiębiorcy odcięci od części pieniędzy

Aktualności / Firma

Mechanizm podzielonej płatności VAT został w czwartek 9 listopada uchwalony pawie jednogłośnie przez Sejm. Za kilka miesięcy stanie się obowiązującym prawem i zrewolucjonizuje płatności VAT w obrocie gospodarczym. Uchwalone prawo nakłada też nowe obowiązki na banki.

Mechanizm podzielonej płatności VAT został w czwartek 9 listopada uchwalony pawie jednogłośnie przez Sejm. Za kilka miesięcy stanie się obowiązującym prawem i zrewolucjonizuje płatności VAT w obrocie gospodarczym. Uchwalone prawo nakłada też nowe obowiązki na banki.

#WładysławVarga #Taxpoint: Kwota VAT trafi do "lodówki" VAT, gdzie będzie czasowo "zamrożona" #SplitPayment

Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza mechanizm tzw. podzielonej płatności VAT. Wdrożenie tego rozwiązania ma zapewnić większą stabilność wpływów z tego podatku oraz zapobiegać unikaniu jego płacenia. Za rządowym projektem głosowało aż 415 posłów, co oznacza, iż instytucja split payment cieszy się powszechnym poparciem. Mimo że split payment nie będzie obowiązkowy, Ministerstwo Finansów będzie zachęcać do korzystania z niego wszystkich podatników VAT.Po wejściu w życie nowych przepisów, co ostatecznie ma nastąpić 1 kwietnia 2018 r., w przypadku rozliczeń między przedsiębiorcami (B2B) płatność za nabyty towar lub usługę będzie mogla być dokonywana na dwa rachunki: na jeden trafiałaby należność netto, a na rachunek VAT - kwota należnego podatku.Na banki i SKOK-i został nałożony ustawowy obowiązek założenia rachunku VAT wszystkim podatnikom płatnikom VAT.

Jak działa mechanizm split payment

Nabywca - płacąc za towar lub usługę - będzie dzielił całość ceny na kwotę netto i VAT. Do tej pory nabywca po otrzymaniu faktury wpłacał na rachunek sprzedawcy całość kwoty, czyli wartość brutto. Po wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności, kwota będzie automatycznie rozdzielana na dwie części. Cena netto będzie spływała, tak jak dotychczas, na „zwykły” rachunek bankowy, wskazany przez sprzedawcę lub usługodawcę. Natomiast kwota podatku VAT będzie przelewana na oddzielny rachunek VAT.- W efekcie sprzedawca swobodnie będzie dysponował jedynie otrzymaną kwotą netto, a środki wpłacane na rachunek VAT, chociaż cały czas są własnością podatnika, będą mogły być wykorzystane jedynie zgodnie z przepisami normującymi zasady funkcjonowania tego rachunku. Kwota VAT trafi do „lodówki” VAT, gdzie zostanie czasowo „zamrożona” i będzie mogła być wykorzystana wyłącznie do płatności VAT dla innych kontrahentów lub płatności zobowiązania VAT do urzędu skarbowego - tłumaczy Władysław Varga, doradca podatkowy z firmy Taxpoint.

Split payment dobrowolny, ale…

Mechanizm split payment nie będzie obowiązkowy, jednak podatnicy, którzy będą stosować podzieloną płatność, mogą liczyć na korzyść -przede wszystkim w postaci większej ochrony przed posądzeniem ich o udział w przestępczym procederze. Do przedsiębiorców, którzy będą odprowadzać podatek VAT w mechanizmie split payment, nie będą miały zastosowania przepisy o solidarnej odpowiedzialności, jak również regulacje związane ze stosowaniem sankcji ujętych w art. 112b i art. 112c Ustawy o VAT, czy też w art. 56b Ordynacji podatkowej. Jest to szczególnie ważne dla firm działających w branżach wrażliwych: wyroby stalowe, paliwa, niektóre metale szlachetne i wyroby elektroniczne.Nie bez znaczenia jest też wprowadzony ustawą przywilej dla podatników VAT stosujących split payment; skorzystają oni z przyspieszonego do 25. dni zwrotu VAT.Ministerstwo Finansów szacuje, że od 2019 r. split payment przysporzy budżetowi rocznie dodatkowo 2 mld zł.

ZB

Udostępnij artykuł: